Request ID: 22-05-8691
Published: 12.05.2022

Helse Sør-Østs IKT-prosjekter skal bidra til å fornye og standardisere arbeidsprosesser og teknologi i regionen. Målet er bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom alle som er involvert i pasientbehandlingen.

Prosjektet regional laboratoriedataløsning for patologi er en del av delporteføljen «Kliniske løsninger» i Helse Sør-Øst. Prosjektet regional laboratoriedataløsning for patologi skal bidra til å etablere en regional, standardisert laboratoriedataløsning for fagområdet patologi.

Etableringen av en regional løsning for patologi vil blant annet sikre rask og enkel tilgang til hele pasientens prøvehistorikk, noe som gir et bedre grunnlag for å stille rett diagnose.

Elektronisk arbeidsflyt bedrer arbeidsprosessene og gjør at prøver kan deles mellom patologer på ulike helseforetak. Resultatet er økt kunnskapsdeling og kortere svartider. Pasientsikkerheten øker også som følge av enhetlig og unik merking, bedre dokumentasjon og enklere sporbarhet.

Prosjektet har levert laboratoriedataløsning til Sykehuset Østfold (SØ), Sykehuset i Vestfold (SiV) og Akershus Sykehus (AHUS) Sørlandet Sykehus(SS) og Sykehuset Telemark(ST). Den leverte løsningen omfatter for SØ klinisk kjemi, mikrobiologi og patologi og for SiV og AHUS patologi. Prosjektet er nå i fase 4 og skal implementere laboratoriedataløsningen hos Oslo Universitetssykehus(OUS), Sykehuset Innlandet(SI) og Vestre Viken(VV).

Hovedleverandør til prosjektet er Whitelake Software Point (WSP), et selskap lokalisert i Finland, med et amerikansk morselskap. Løsningen som leveres av WSP heter LabVantage Medical Suite (LVMS).

I tillegg mottar prosjektet betydelige leveranser fra Sykehuspartner i form av infrastrukturkomponenter som integrasjoner, lagringsløsninger, konfigurasjoner og nettverk.

Arbeidsoppgaver

Det er behov for en delprosjektleder for delprosjekt Design. Ressurser vil inngå i delprosjektlederteamet og rapporterer status til prosjektledelsen. Ressursen skal sørge for å drive designarbeidet, ivareta funksjonelle behov og krav og bistå i å sikre prosjektets omfang, bistå i prosessen mot leverandør, samt koordinere designaktiviteter mot konfigurasjon og test. Videre skal ressursen:

være løsningsarkitekt for Regional Laboratoriedataløsningsprosjektet og i denne rollen etablere og vedlikeholde oversikt over arkitektturlandskap innenfor kliniske applikasjoner med tilhørende integrasjoner mot omkringliggende applikasjonslandskap.

Bidra til å sikre at løsningsdesign på kliniske tjenester er samstemte med forretningsprosesser og teknisk arkitektur innenfor området, Ressursen skal ha forståelse for HSØs virksomhetsprosesser på klinisk område og aktivt bidra med råd og anbefalinger for å sikre helhetlige kliniske løsninger som understøtter HSØs virksomhetsbehov.

Erfaring og kompetanse

Må-ha-krav til erfaring/kompetanse til valgt konsulent:

  • Dokumentert erfaring med arkitekturarbeid fra store IKT-prosjekter
  • Kjennskap til LVMS
  • Erfaring med, og kompetanse innen løsninger med strenge sikkerhetskrav
  • Kjennskap til arkitekturmodellering og bruk av arkitekturverktøy
  • Erfaring fra helsesektoren er en forutsetning
  • God kjennskap til de ulike domener innen arkitektur
  • Erfaring fra praktisk virksomhetsarkitektur og bruk av TOGAF som rammeverk
  • Erfaring fra bruk av EA verktøy som Sparx Enterprise Architect og Troux
  • Erfaring fra å drive komplekse arkitektur og designprosesser tjenester

Ønsket kompetanse og erfaring til valgt konsulent:

  • Bred erfaring fra større IKT-miljøer og god forretningsforståelse for IKT

Competence area

Architecture, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.07.2022

Enddate

30.06.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00