Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-05-9737
Published: 25.05.2022

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så raskt som mulig, men nødvendige endringer vil ikke kunne foreligge til ikrafttredelsestidspunktet.

Følgende behov skal dekkes ved bistanden:

 • Bistå i å holde oversikt over endringsbehov
 • Bistå i å holde oversikt over risiko for avvik
 • Bistå med nødvendig dokumentasjon
 • Bistå med kommunikasjon utad, særlig oppover i linja/til dep ol., for eksempel innlegg og presentasjoner
 • Bistå i informasjonsarbeidet, internt og eksternt, for eksempel avklaring av interessenter, infoplan, fremdrift ol.
 • Løpende dialog med fagsiden ved systemansvarlig om status, risiko, flaskehalser, andre utfordringer mm.
 • Bistå med å fasilitere møter etter behov, for eksempel stand ups, workshops, arbeidsmøter med utvikler, testmøter mm

Følgende krav stilles til kompetanse/erfaring:

 • Kjennskap til IMDis systemportefølje og grensesnitt, inkludert Nasjonalt introduksjonsregister (NIR)
 • Dokumentert erfaring fra digitaliseringsprosjekter i rollen som prosjektleder
 • Dokumentert erfaring fra offentlig forvaltning og sektorsamarbeid, spesielt utlendingsforvaltningen
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig på norsk
 • Gode evner til å samarbeide, planlegge og gjennomføre.
 • Være strukturert og effektiv
 • Konsulenten bør trives i et hektisk prosjektmiljø med mange interessenter
 • Bidra til deling av erfaring og kunnskap i Digitaliseringsavdeling innenfor områdene prosjektledelse, endringsledelse, gevinstrealisering og prosessforbedring.

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

ASAP

Enddate

30.09.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00