Request ID: 21-06-8992
Published: 21.06.2021

DSA ønsker bistand fra til følgende ytelser: 

 • Planlegge og gjennomføre en motiverende, involverende og lærende strategiprosess som resulterer i en forankret virksomhetsstrategi.
 • Bidra til en tydeliggjøring av DSAs roller overfor interessenter.
 • Anbefale egnet prosjektorganisering og arbeidsform for strategiprosessen.
 • Bidra til å sikre et velegnet format og innhold for virksomhetsstrategien som gir tydelige mål, forventninger og prioriteringer for;
  • DSA totalt 
  • Avdelings- og seksjonsnivå 
  • Individnivå
 • Bidra til å sikre en strategisk arbeidsform, med tydelig konsistens mellom DSAs virksomhetsstrategi og planer og aktiviteter på avdelings- seksjons- og individnivå.

DSA ser på digitalisering som et satsningsområde. Det er derfor ønskelig at digitale plattformer i størst mulig grad blir brukt i gjennomføring av prosesser tilhørende ovennevnte punkter.

Konsulenten(e) vil koordinere arbeidet internt og være ansvarlig for fremdrift i henhold til avtalt fremdriftsplan.

Arbeidssted vil være Oslo/Bærum. Leverandøren kan bli pålagt å arbeide fra hjemmekontor. Det kan være aktuelt med jobbing fra andre steder, men leverandør må selv stå for reisekostnader.

Absolutte krav: 

 • Relevant kompetanse og erfaring fra tilsvarende prosjekter / leveranser
 • Minst en av konsulentene skal være seniorer med bredde og dybde innen nevnte kompetanse
 • Relevant kompetanse fra: 
  • offentlig virksomhet, og/eller
  • helsesektoren, og/eller 
  • sammenlignbare organisasjoner
 • Gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språksammenlignbare organisasjoner

Evalueringskrav:

 • Erfaring fra tilsvarende leveranser (inkl. behovskartlegging i komplekse omgivelser / innovasjon og tjenesteutvikling av kundetilpassede løsninger / sikre effektiv strategi-implementering og oppfølging / planlegging og gjennomføring av større endringsprosjekter / forstå hensikten med, og utviklingen av kundens styringssystem (Integrated Management System) og ha erfaring fra å kunne innlemme strategiske føringer i slike systemer).
 • Relevant kompetanse fra offentlig virksomhet og / eller helsesektoren / helseforvaltningen og komplekse organisasjoner.
 • Erfaring, kompetanse og modellverk som kan balansere en involverende og effektiv strategiutviklingsprosess uten for høy intern arbeidsbelastning.
 • God analyse- og innsiktskompetanse.
 • Relevant utdannelse, kursing, sertifisering 

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format,godt utfylt kompetansematrise og løsningsbeskrivelse, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

 

Competence area

Project management

Location

Bærum/Oslo

Workload

100%

Startdate

27.08.2021

Enddate

27.08.2022

Languages

Norsk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00