Prosessutvikling og prosjektkoordinering

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-02-6508
Published: 28.02.2022

Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA) ønsker assistanse til en prosess som leder til en optimalisering av virksomhetens matriseorganiserte arbeid. Arbeidet vil inkludere utarbeidelse av prosessbeskrivelser for både etablering og gjennomføring av oppgaver løst gjennom matriseorganiserte prosjekter og prosesser. DSA benytter DIFIs prosjektveiviser.

Prosessutviklerrollen innebærer således å bidra til utvikling og effektivisering av direktoratets metodikk for samhandling på tvers av linjeorganisasjonen. Prosjektkoordinatorrollen innebærer å koordinere ressurser, aktiviteter og framdrift i konkrete og sentrale prosjekter og oppgaver innenfor DSAs forvaltning. For begge roller inkluderer arbeidet systematisering av erfaringer og prosessdokumentasjon, slik at dette danner en mal for DSA etter endt engasjementsperiode.

Sentralt i arbeidet vil stå DSAs forvaltningsrolle der denne rollen er avhengig av ressurser fra ulike deler av linjeorganisasjonen. En annen vesentlig oppgave for DSA er å ivareta Norges beredskap innen strålevern. Konsulenten må kunne forholde seg til de oppgaver som DSA er pålagt å løse, samt kunne ivareta den fleksibilitet som oppståtte og endrede forhold kan få for DSAs oppgaveprioriteringer. Videre er det en fordel om konsulenten kjenne til, eller blir kjent med nasjonalt regelverk og internasjonale standarder på et overordnet nivå.

Oppsummering av arbeidsoppgaver:

 • Prosessutvikling for optimalisering av samarbeidsformer og rutiner i matriseorganiserte prosjekter og prosesser
 • Prosjektkoordinator for utvalgte sentrale prosjekter og prosesser
 • Bidra til å etablere en enhetlig forvaltning innen sentrale oppgaver
 • Dokumentasjon (prosessbeskrivelser)

Oppdraget/leveransen /bistanden skal utføres i: Arbeidssted vil være Østerås i Bærum.

Må-krav:

 • Ha kompetanse og minimum 3 års erfaring innenfor områdene nevnt under Kompetanse og erfaring utover minstekrav, fortrinnsvis fra kundeprosjekter
 • Ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Skal være tilpasningsdyktig ved endringer i behov i løpet av gjennomføringen
 • Ha evne til raskt å sette seg inn i Kundens oppgaver, behov og komplekse problemstillinger
 • Skal være selvgående og samtidig være en lagspiller som motiverer andre
 • Ha analytisk evne og evne til å omsette kunnskap tilpasset ulike mottakere
 • Ha referanser fra tilsvarende prosjekter / leveranser (kontaktinformasjon)

Evalueringskrav:

 • Erfaring fra offentlig virksomhet / helsesektoren
 • Erfaring fra prosessendring i større organisasjoner, gjerne statlig virksomhet
 • Erfaring fra organisering og optimalisering av matriseorganiserte prosjekter og prosesser
 • Erfaring som prosjektkoordinator fra større prosjekter og/eller prosesser
 • Erfaring med DIFIs prosjektveiviser
 • Erfaring fra bruk av digitale verktøy i prosjekt- og prosessarbeid
 • Relevant utdannelse, kurs, sertifisering

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Project management

Location

Bærum

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.03.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00