Request ID: 21-12-8277
Published: 09.12.2021

KS vil i samarbeid med medlemmene arbeide for å utvikle Fiks-plattformen til en sentral plattform for kommunesektoren og sammen med andre plattformer etter hvert utgjøre et felles offentlig økosystem. For at dette skal fungere i praksis må økosystemet styres på en samordnet måte og innholdet som inngår i det må være koordinert.

Hovedelementene i et felles økosystem slik KS ser det vil være:

 • Standardiserte forretningsmodeller og avtaleverk
 • Harmoniserte finansierings- og betalingsmodeller
 • Felles arkitekturer, for eksempel referansearkitekturer, standarder, veiledninger og rammeverk
 • Standardiserte innganger for de ulike brukerne
 • Felles datakilder, for eksempel masterdata og grunndataregistre
 • Fellesløsninger

Fiks-plattformen er bygget på en Openshift løsning, hvor de fleste tjenester er utviklet i Java/Kotlin. Vi benytter følgende databaser til forskjellige tjenester: PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MySQL, MongoDB, Eventstore, Elasticsearch. Vi har logging via ELK. Fiks-plattformen har mye sensitive data, derfor er kryptering og sikring viktig. Vi benytter Digdir sin autentiserings- løsning. Denne løsningen bygger på OpenID Connect (OIDC). Frontend kode er laget i Angular og Typescript primært.

Krav

 • Vi har behov for en konsulent som er dyktig programmerer i Java og Kotlin.
 • Etterspurt ressurs skal inngå i et team. Det samlede teamet må ha kompetanse innen:
 • Openshift/Kubernetes
 • Linux
 • Docker
 • Helm
 • Eventsourcing
 • Automatisert testing
 • Nginx
 • Rest servicer med spesifikasjon i OpenAPI
 • SOAP webservices

Databaser:

 • SQL-databaser, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MySQL/MariaDB
 • MongoDB
 • Eventstore
 • Elasticsearch

Produkter:

 • Grafana
 • Prometheus Kibana
 • Jenkins

I tillegg er det en fordel med kompetanse på:

 • OpenID Connect
 • Lua
 • HaPRoxy
 • Openidc i openresty
 • RabbitMQ
 • PHP
 • Ruby
 • .NET, C#

Required skills:
Java Kotlin

Desired skills:
Docker Linux Kubernetes SQL

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

01.02.2022

Enddate

30.04.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00