Request ID: 22-01-7038
Published: 21.01.2022

Kommunesektorens organisasjon (KS) har behov for inntil 1 Java/Kotlin systemutvikler til å utvikle nye tjenester og vedlikeholde eksisterende tjenester på Fiks plattformen, eksempelvis SvarUt, DHIS2, og Fiks folkeregister.

KS vil i samarbeid med medlemmene arbeide for å utvikle Fiks-plattformen til en sentral plattform for kommunesektoren og sammen med andre plattformer etter hvert utgjøre et felles offentlig økosystem. For at dette skal fungere i praksis må økosystemet styres på en samordnet måte og innholdet som inngår i det må være koordinert.

Hovedelementene i et felles økosystem slik KS ser det vil være:

 • Standardiserte forretningsmodeller og avtaleverk
 • Harmoniserte finansierings- og betalingsmodeller
 • Felles arkitekturer, for eksempel referansearkitekturer, standarder, veiledninger og rammeverk
 • Standardiserte innganger for de ulike brukerne
 • Felles datakilder, for eksempel masterdata og grunndataregistre
 • Fellesløsninger

Fiks-plattformen er bygget på en Openshift løsning, hvor de fleste tjenester er utviklet i Java/Kotlin. Vi benytter følgende databaser til forskjellige tjenester: PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MySQL, MongoDB, Eventstore, Elasticsearch. Vi har logging via ELK. Fiks-plattformen har mye sensitive data, derfor er kryptering og sikring viktig. Vi benytter Digdir sin autentiserings- løsning. Denne løsningen bygger på OpenID Connect (OIDC). Frontend kode er laget i Angular og Typescript primært.

Etterspurt ressurs skal inngå i et team. Det samlede teamet må ha kompetanse innen:

 • Openshift/Kubernetes
 • Linux
 • Docker
 • Helm
 • Eventsourcing
 • Automatisert testing
 • Nginx
 • Rest servicer med spesifikasjon i OpenAPI
 • SOAP webservices

Databaser:

 • SQL-databaser, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MySQL/MariaDB
 • MongoDB
 • Eventstore
 • Elasticsearch

Produkter:

 • Grafana
 • Prometheus
 • Kibana
 • Jenkins

I tillegg er det en fordel med kompetanse på:

 • OpenID Connect
 • Lua
 • HaProxy
 • Openidc i openresty
 • RabbitMQ
 • PHP
 • .NET, C#
 • Kjennskap til kommunal sektor

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Java Kotlin SvarUt DHIS2 PostgreSQL Kubernetes MongoDB

Desired skills:
Jenkins Grafana .NET RabbitMQ Lua

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

01.03.2022

Enddate

01.08.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00