Request ID: 22-07-1283
Published: 06.07.2022

KS vil i samarbeid med medlemmene arbeide for å utvikle Fiks-plattformen til en sentral plattform for kommunesektoren og sammen med andre plattformer etter hvert utgjøre et felles offentlig økosystem. For at dette skal fungere i praksis må økosystemet styres på en samordnet måte og innholdet som inngår i det må være koordinert.

Hovedelementene i et felles økosystem slik KS ser det vil være:

 • Standardiserte forretningsmodeller og avtaleverk
 • Harmoniserte finansierings- og betalingsmodeller
 • Felles arkitekturer, for eksempel referansearkitekturer, standarder, veiledninger og
 • rammeverk
 • Standardiserte innganger for de ulike brukerne
 • Felles datakilder, for eksempel masterdata og grunndataregistre
 • Fellesløsninger

Fiks-plattformen er bygget på en Openshift løsning, hvor de fleste tjenester er utviklet i Java/Kotlin. Vi benytter følgende databaser til forskjellige tjenester: PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MySQL, MongoDB, Eventstore, Elasticsearch. Vi har logging via ELK. Fiks-plattformen har mye sensitive data, derfor er kryptering og sikring viktig. Vi benytter Digdir sin autentiserings- løsning. Denne løsningen bygger på OpenID Connect (OIDC). Frontend kode er laget i Angular og Typescript primært.

Krav

KS har behov for inntil 1 PHP systemutvikler til å utvikle nye tjenester på moodle læringsplattform og vedlikeholde eksisterende kode i moodle. Primær oppgaven blir å gjøre endringer på moodle og å utvikle nye moduler. Vi vil også ha ansvaret for drift av moodle og oppsett av nytt driftsmiljø på openshift. Det er ønskelig at konsulenten har kompetanse på Java/kotlin eller Angular i tillegg til PHP.

Etterspurt ressurs vil få ansvar for KS læring som er basert på moodle.

Konsulenten må ha god kompetanse innen:

 • Solr
 • Postgresql
 • Linux
 • Openshift/kubernetes
 • Docker
 • Nginx
 • Erfaring med testrammeverk i PHP

Databaser:

 • SQL-databaser, Microsoft SQL Server, MySQL/MariaDB
 • MongoDB
 • Eventstore
 • Elasticsearch

Produkter:

 • Grafana
 • Prometheus
 • Kibana
 • Jenkins
 • Kjennskap til kommunal sektor er en fordel

Required skills:
Solr Postgresql Linux Openshift Nginx Docker

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

01.09.2022

Enddate

28.02.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-08-8837 Published: 2022-08-01

Målbildet for NPR og KPR gir retning for utvikling av dataene i registeret og registerplattform. Det er derfor behov for bistand fra en dyktig og drevet teknisk prosjektleder som kan lede utviklingen av registerplattform, både for å ta inn nye data i KPR og for å modernisere NPR. Den tekniske prosjektlederen skal være teamleder for arbeidet med å tilpasse registerplattform til meldingsspesifikasjoner på data som skal rapporteres til NPR og KPR, samt understøtte interne informasjonsmodeller for......

Competence area
Project management
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00

4x BI utviklere

Request ID: 22-08-6097 Published: 2022-08-01

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største. Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppf......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00