Request ID: 21-09-6856
Published: 27.09.2021

UiB er med sine nær 18 500 studenter og vel 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet.Institutt for sammenliknende politikk sitt Etter- og videreutdanningsprogram (EVU) arbeider med å overføre tradisjonelle klasseromsbaserte rollespill over på en digital plattform. I den forbindelse har masterprogrammet i Demokratibygging fått tildelt midler til å utvikle en pilot. Målsetningen er å utvikle et programvarerammeverk, basert på bransjestandarder og åpne løsninger, hvor Kunden selv kan produsere og oppdatere/tilpasse innhold.

UiB ønsker en avtale som gjelder bistand til å utvikle et digitalt rollespill pilot. Oppstart av prosjektet er høsten 2021. Utviklingen av pilot vil skje i samarbeid med EVU-programmet ved Institutt for sammenliknende politikk, UiB Læringslab og SLATE: Centre for the Science of Learning & Technology. Det vil også bli satt ned en referansegruppe og en samarbeidsgruppe som kan inkludere ytterligere ressurspersoner hvis relevant.

Første fase vil bestå av en kombinasjon av (digitale) workshops, møter, kartlegging av eksisterende løsninger samt enkle tekniske tester.

I andre fase vil vi inkludere SLATE for å få innspill på 'hooks' for Learning Analytics. Det kan også være aktuelt å inkludere referansegruppen og andre aktuelle samarbeidspartnere for å få tilbakemelding på rammeverk og innhold.

Selve arbeidet med piloten kan summeres opp i følgende punkter:

 • Foredling av konsepter (ferdig innen utgangen av juli 2021)
  • Større forståelse for det faglige grunnlagt for spillet, viktige momenter og de pedagogiske målene til spillet
  • Gjennomføringsplan med teknisk beskrivelse, fremdriftsplan med milepæler, tekniske krav
  • Detaljert budsjettkalkyle for utvikling av en utvidet løsning
 • Manusutvikling (ferdigstilles rundt årsskiftet 2021/2022)
  • Hendelsesforløp, brukeropplevelse og scenarier - pedagogisk gjennomgang (UiB Læringslab/UPED)
  • Utvikles parallelt med den tekniske løsningen i samråd med læringsdesigner ved UiB Læringslab
 • Integrering av Learning Analytics sammen med Mohammad Khalil (SLATE)
  • Analyse av fordeler & ulemper med ulike produksjonsformer
  • Enkle tester og evaluering av disse
 • Ferdigstilling av pilot mars/april 2022.
 • Testing av pilot med en studentgruppe og prosjektets referansegruppe, våren 2022.
 • Prosjektet avrundes etter dette med en evaluering av arbeidet og resultatene fra de to testgruppene.

I den utstrekning Kunden ønsker det, skal Konsulenten også delta i andre aktiviteter som inngår i prosjektet.

Oppdraget kan utføres remote helt uproblematisk.

Vedlagt finner dere mer detaljert beskrivelse av prosjektet. Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format, godt utfylt oppdragsforståelse, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

E learning

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.04.2022

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Arkitekt - Verdikjede, prosesser og systemer

Request ID: 21-10-6005 Published: 2021-10-21

Nasjonalt nett er en tjenesteleverandør med stort behov for å revitalisere verdikjeden for å øke kvaliteten på våre tjenester og effektivisere tjenesteleveranse. Dette ser vi for oss skjer gjennom å redusere unødvendige manuelle og dublerte operasjoner og gjerne øke graden av automatisering. Vi har gjennomført en kartlegging av vår verdikjede for tjenesteleveranser, inkludert hvilke arbeidsprosesser vi trenger for å understøtte denne verdikjeden. Vi mangler en knytning fra verdikjeden og til in......

Competence area
Architecture
Location
Remote / Oslo /Trondheim / Tromsø
Workload
100%
Startdate
2021-12-01
Enddate
2022-04-01
Can prolong
Languages
Apply before: 03-11-2021 11:00

.NET utvikler

Request ID: 21-10-4596 Published: 2021-10-20

Samhandlingsplattformen har behov for ekstra kapasitet og spisskompetanse på sikkerhet til vårt team Person. Teamet har ansvar for Persontjenesten, som er helsesektorens kopi av folkeregisteret i Norge. I tillegg har teamet ansvar for å berike denne informasjonen med tilleggsinformasjon (bl.a. bydelsinformasjon) som helsesektoren etterspør. Aktører i helsesektoren konsumerer data fra Persontjenesten for å hente persondata. Vi implementerer en hendelses-orientert arkitektur, der data inn til sam......

Competence area
Development, Security
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2021-11-22
Enddate
2022-12-31
Languages
Norsk og Engelsk
Apply before: 02-11-2021 15:00