Teknisk tester / Testautomatisering

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-11-1399
Published: 10.11.2020

Tilbudte ressurs/prosjektdeltaker har blant annet ansvar for egen kvalitet, å delta i aktiviteter knyttet til teknisk testing og testautomatisering, samt å være med på utvikling og bruk av metodikk for teknisk testing og testautomatisering i BRsys-prosjektet.

Bistanden omfatter følgende ytelser (ikke uttømmende):

  • Planlegge, forberede og gjennomføre automatiserte tester (funksjonelle og ikke funksjonelle tester).
  • Bidra med å utarbeide og forbedre metodikk for testautomatisering
  • Designe effektiv pipeline for Continuous Integration og Continuous Delivery (knyttet til testing).

Prosjektet har valgt noen sentrale verktøy som tilbudt personell må beherske:

  • Jira
  • Confluence
  • Git/Bitbucket
  • Jenkins/Maven
  • Cucumber
  • Selenium
  • PaaS – OpenShift

Varighet på oppdraget:

Fra oppstartsdato og i 6 måneder, med mulighet for Kunden til å forlenge avtalen med inntil 6+6+6+6+6 måneder (4 uker ferie er beregnet avviklet i juni – august og inngår derfor ikke i dette omfanget).

Brønnøysundregistrene har egne satser når det gjelder kompensasjon for reiseutlegg og diett.

Ved søknad trenger vi CV i utfylt i vedlagt mal, utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

 

Required skills:
Jira Confluence Git Bitbucket Jenkins Maven Cucumber Selenium PaaS – OpenShift

Competence area

Test and test management

Location

Brønnøysund

Workload

100%

Startdate

31.12.2020

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00