Request ID: 20-10-7229
Published: 2020-10-05

Husbanken er i gang med et større moderniseringsløp der sentrale fagsystemer skal fornyes og arbeidsprosesser digitaliseres og effektiviseres. Nå skal kjernesystemer for saksbehandling og forvaltning av lån og tilskudd fornyes. Husbanken har valgt å anskaffe hyllevareløsning med tilpasning, og skal i tillegg selv utvikle noe funksjonalitet som ikke kan tilbys som standard hyllevare.

Husbanken har et moderne teknologimiljø. Vi jobber smidig etter KANBAN-metoden, og vårt mantra er å levere verdi til bruker så hyppig som mulig. Funksjonell arkitekt jobber tett sammen med både fagsiden, interaksjonsdesigner, løsningsarkitekt, utviklere og testere, som en del av et utviklingsteam i prosjektet.

Beskrivelse

Funksjonell arkitekt skal primært være den som fasiliterer og driver behovsanalysen sammen med og på vegne av fagsiden, leder spesifikasjonen av de funksjonelle krav, og lager løsningsforslag sammen med fagsiden (på det som skal egenutvikles, samt for funksjonalitet i grensesnittet mellom egenutvikling og det som anskaffes), interaksjonsdesigner og løsningsarkitekt. Funksjonell arkitekt skal jobbe både med utviklingsteamet, med prosjektledelsen og med leverandøren. Rollen vil også være svært viktig under system integrasjonstest og akseptansetest i dialog og avklaring av feil.

Hovedoppgaver

 • Gjennomføre behovsanalyse(r)
 • Beregne gevinster
 • Lage funksjonelt løsningsforslag i samråd og forankret med fagsiden, UX og løsningsarkitekt
 • Spesifisere funksjonelle krav, inkl. krav til 3.part og egenutviklet funksjonalitet
 • Bidra til at fagsiden, herunder produkteier, kan utøve sine fagroller på en god og effektiv måte
 • Funksjonell dialog med leverandør(er)
 • Organisere planleggings- og estimeringsmøter
 • Opprette og vedlikeholde feltark
 • Bidra ved planlegging og delta i gjennomføringen av funksjonelle tester
 • Følge rutiner for håndtering av personopplysninger (GDPR)
 • Organisere demo av løsningen
 • Bistå i planlegging av opplæring for fagsiden ved behov

Utdannelse

 • Relevant utdannelse på høyere nivå – minimum BSc

Kompetansekrav

 • Må ha solid og dokumentert erfaring som funksjonell arkitekt i et smidig miljø
 • Solid kunnskap om Husbankens ordninger
 • Grunnleggende kompetanse innen GDPR
 • Bør beherske verktøy som JIRA og Confluence.
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning

Personlige egenskaper:

Funksjonell arkitekt må ha svært gode kommunikasjonsevner, samarbeidsevner og være kritisk, strukturert, analytisk, resultatorientert og ha god gjennomføringsevne. Konsulenten bør ha god forståelse for smidige utviklingsprosesser, være løsningsorientert, initiativrik, selvstendig og ha evnen til å skape gode relasjoner. Funksjonell arkitekt må kunne snakke og skrive norsk og engelsk.

Arbeidssted er Drammen, men med mulighet for noe hjemmekontor grunnet koronasituasjonen.

Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
GDPR JIRA Confluence

Competence area

Architecture

Location

Drammen / Remote

Workload

100%

Startdate

2021-01-01

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosessleder - KPR

Request ID: 20-10-2672 Published: 2020-10-14

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, etablerte Kommunalt pasient- og brukerregister i 2017. Registeret skal utvides med mer data fra primærhelsetjenesten. Målbildet for KPR er at registeret skal inneholde data fra all journalpliktig helse- og omsorgstjeneste i kommunene/primærhelsetjenesten. Det er nå ønskelig å vurdere hva som skal til for å etablere rapportering av tannhelsedata til KPR. Dette blir en delleveranse under prosjektet som kalles KPR komplett. Det er behov for et utredningsa......

Competence area
Project management
Location
Oslo eller Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 25-10-2020 22:00

Funksjonell arkitekt - Kommunalt pasient- og brukerregister

Request ID: 20-10-3368 Published: 2020-10-22

Norsk pasientregister inneholder i utgangspunktet opplysninger om alle pasienter som har mottatt eller venter på behandling i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal NPR utvides med data (nye meldinger) om både stråleterapi og radiologiske undersøkelser, inngrep og nukleærmedisin. Målet med utvidelsen er å gi datagrunnlag for DSA sine oppgaver som tilsynsorgan for medisinsk strålebruk og doser i Norge, s......

Competence area
Architecture
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 04-11-2020 12:00