Designer til et tverrfaglig produktteam

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-09-6410
Published: 2020-09-14

I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi skal nå starte gjennomføringsfasen i et høyt prioritert, spennende og omfattende prosjekt, og har behov for en dyktige designer.

Prosjektet skal digitalisere arbeidsprosessene knyttet til søknad, tildeling, administrasjon og forvaltning av kommunale boliger. Foruten gevinster for sluttbruker, mer effektiv saksbehandling og bedre informasjonssikkerhet, skal prosjektet understøtte behov kommunene og staten har for bedre datagrunnlag om brukerne, boligene og bruk av boliger og tjenester. Målet er at beboere i kommunal utleiebolig skal bo i en egnet bolig med oppfølgingen de trenger, at kommunene skal benytte sine disponerte utleieboliger mest mulig effektivt og at staten skal ha god oversikt over boliger på nasjonalt nivå. 

Prosjektet er i planleggingsfasen og planlegger oppstart av gjennomføringsfasen tidlig oktober 2020. Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, KS og et utvalg kommuner, og disse aktørene er representert i prosjektets organisering. 

Følgende komponenter skal realiseres i løpet av prosjektperioden:

 • Selvbetjeningsløsninger for innbyggere som inneholder funksjonalitet for søknad, innsyn, og dialog med kommunen,
 • Saksbehandlingsløsing for kommunen som understøtter prosesser knyttet til vedtak, venteliste, tildeling av bolig, oppfølging i bolig, og administrasjon av leieforhold.
 • Statistikkbank som skal gi beslutningsstøtte for både stat og kommuner. 

Hovedoppgaver

 • Innsiktsarbeid og analyse/systematisering av funn
 • Utarbeide prototyper
 • Interaksjons- og grafisk design av løsning (med komponenter fra designsystem)
 • Ulike testmetoder for testing av prototyper, hypoteser og lanserte løsninger
 • Dele sin kunnskap og erfaring med teamet og kunden

Ønsket kompetanse

 • Visualisering
 • Prototyping
 • Grensesnittdesign
 • Grafisk design
 • Innsiktsarbeid og analyse
 • Brukerreiser
 • Informasjonsarkitektur
 • Interaksjonsdesign
 • Brukertesting
 • Universell utforming
 • Personvern 

Erfaring

Det er en fordel med erfaring innenfor følgende områder

 • Erfaring fra offentlig sektor
 • Erfaring med systemutvikling 
 • Erfaring med smidig utviklingsmetodikk

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Et sterkt engasjement for design og oversikt over trender innen fagområdet. Personen må ha gode samarbeidsevner og være vant til tverrfaglig teamarbeid.

Konsulenten må i begynnelsen kunne jobbe minimum 1 dag i Drammen og resten på hjemmekontor.

Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Prototyping Interaksjonsdesign Brukertesting

Competence area

Design

Location

Drammen / Remote

Workload

100%

Startdate

2020-10-01

Enddate

2021-06-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder

Request ID: 20-09-4976 Published: 2020-09-30

Ruter søker en (1) konsulent i 100% stilling til Innkjøpsteamet. Konsulenten skal jobbe innenfor området Innkjøp med offentlige anskaffelser. Ruter gjennomfører regelmessig anskaffelser av produkter og tjenester som skal løse kundenes og organisasjonens behov. Det kan for eksempel være snakk om rammeavtaler eller enkelt tjenester, samt gjennomføring av minikonkurranser eller tilbudsforespørsler. Konsulentens rolle i ovennevnte anskaffelsesprosessene er å ivareta det overordnede perspektivet, sø......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-11-02
Enddate
2021-07-01
Can prolong
Languages
Skandinavisk
Apply before: 13-10-2020 12:00

Enterprise Architect

Request ID: 20-09-6863 Published: 2020-09-30

We are searching for an Enterprise Architect for our customer in the telecom industry  Enterprise IT Architect and Technical Delivery Manager to lead and coordinate the design and delivery of IT solutions to support the roll-out of 5G SA across multiple markets. You will work in a matrix across country delivery organisations and functional departments in the customers IT departments. Ensuring architecture designs and delivery plans exist and are executed upon in all required dimensions and in p......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: 06-10-2020 12:00