Forretningsanalytiker - Visualisering av finansiell informasjon

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-12-5658
Published: 20.12.2021

Startlån er behovsprøvd og gis til innbyggere / husstander som er vurdert å ha tilstrekkelig økonomisk betjeningsevne, men som av ulike grunner ikke får lån i privat bank. Det er kommunene som saksbehandler søknader, fatter vedtak om lån og forvalter lånene. Mange kommuner setter forvaltningen ut til tredjepart.

Husbanken har nå i samarbeide med eksternt miljø tilrettelagt for innhenting av data for å vise den finansielle strømmen i startlånet, helt ned på låntaker. Datamodellene sammenstiller data fra Husbankens fagsystemer, datavarehus og de som eventuelt forvalter lånene på kommunens vegne.

Beskrivelse

Husbanken ønsker en rapporteringsløsning som viser oversikt over tap på startlån i kommunene. For å oppnå dette må både hele kontantstrømmen visualiseres. Dette vil også være underlag for risikoanalyse av porteføljen.

Den enkelte husholdning og kommune vil være de sentrale analyseenhetene både for å illustrere kontantstrøm, saksbehandlingsprosess og status på forvaltingsdata.

Produktet/-ene som skal visualiseres hentes fra datamodellene som er utviklet av innleid kompetanse. Den finansielle ekspertisen som er fundamentet for datamodellene er forretningssensitiv og skal ikke eksponeres utenfor organisasjonen eller konkurrerende virksomheter.

Det er en fordel om vedkommende profil har kjennskap til Husbankens struktur/fagområde/arkitektur, eventuelt erfaring fra liknende oppdrag.

Kompetansekrav
Kandidaten må ha dokumentert erfaring med

  • Datavarehus og datamodellering
  • Etablere rapporteringsrutiner og prosesser, samt identifisere relevante KPI’er
  • Dybdekunnskap i datatilrettelegging og modellbygging i Power BI
  • Dybdekunnskap i smidig rapportutvikling i Power BI
  • Erfaring med å dokumentere arbeidsprosessen i Power BI

Verktøy som blir brukt i dette oppdraget er SQL og Power BI
I ugangspunketet har prosjektet en varighet på to måneder. 100 % i måned 1. 50%-100% i måned 2.

Required skills:
Power BI

Competence area

Data warehouse and BI, Economy

Location

Drammen/Remote

Workload

100%

Startdate

27.01.2022

Enddate

27.03.2022

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00