Request ID: 20-03-9680
Published: 27.03.2020

Husbanken søker løsningsarkitekt til et større IKT-utviklingsprosjekt

I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi skal nå igangsette et høyt prioritert, spennende og omfattende prosjekt, og har behov for en dyktig løsningsarkitekt.

Som løsningsarkitekt vil du bli en sentral bidragsyter inn i prosjektet som skal digitalisere arbeidsprosessene knyttet til søknad, tildeling, administrasjon og forvaltning av kommunale boliger. I tillegg skal det utredes behov for støtte til oppfølging av brukerne i boligene. Foruten gevinster for sluttbruker, mer effektiv saksbehandling og bedre informasjonssikkerhet, skal prosjektet understøtte behov kommunene og staten har for bedre datagrunnlag om brukerne, boligene og bruk av boliger og tjenester. Målet er at beboere i kommunal utleiebolig skal bo i en egnet bolig med oppfølgingen de trenger, at kommunene skal benytte sine disponerte utleieboliger mest mulig effektivt og at staten skal ha god oversikt over boliger på nasjonalt nivå.

Prosjektet er i planleggingsfase og har planlagt oppstart gjennomføring i august 2020. Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, KS (Kommunenes sentralforbund) og et utvalg kommuner, og disse aktørene er representert i prosjektets organisering.

Følgende komponenter skal realiseres i løpet av prosjektperioden:

 • Selvbetjeningsløsninger for innbygger med mulighet for å registrere behov for bolig (eSøknad), få status og annen relevant informasjon og ha dialog med kommunen
 • Løsninger for saksbehandler som understøtter prosesser knyttet til vedtak og venteliste, tildeling og behov for booppfølging samt administrasjon av leieforhold
 • Løsninger for kunnskapsbasert beslutningsstøtte på kommunalt og nasjonalt nivå

      Husbanken ønsker derfor å hente inn en løsningsarkitekt med erfaring fra relevante utviklingsprosjekter og som liker å jobbe hands-on med kode. Det er en stor fordel om konsulenten har erfaring fra offentlig sektor og god forståelse fra bruk av nasjonale felleskomponenter. Rollen vil inngå i et større team og vil jobbe tett med prosjektleder og funksjonell arkitekt i teamet. 

Arbeidsoppgaver:

 •  Ivareta løsningsarkitektur for prosjektet og sikre at nye løsninger passer inn i Husbankens systemarkitektur
 • Foreslå funksjonell oppdeling/avgrensning av prosjektets omfang
 • Bidra i diskusjon rundt realiseringsstrategi, herunder eierskap, sourcing, drift og vedlikehold
 • Sikre nødvendige avklaringer, føringer og beslutninger til rett tid i alle faser for arkitekturområdet
 • Utvikle funksjonalitet både frontend og backend i løsningene for selvbetjening- og saksbehandling
Utdanningsnivå:
 • Ønskelig med relevant utdannelse innen IT/teknologi – minimum BSc.

Kvalifikasjoner: 

 • Evne til samarbeide, involvering og nettverksbygging
 • Kunnskap og forståelse av nasjonale felleskomponenter og  API
 • Erfaring med utvikling av Single Page Applikasjoner (SPA) med Angular som rammeverk. Kandidater med erfaring med andre tilsvarende rammeverk vil også vurderes 
 • Erfaring med utvikling av REST baserte mikrotjenester med Java, Spring og Spring Boot som rammeverk
 • Kunnskap om smidig metodikk
 • Linux som kjøremiljø, samt bruk av Docker, Maven og Git
 • Kjennskap til utviklingsverktøy som IntelliJ, JIRA og Confluence            
 
Oppstart: Så snart som mulig og senest i august 2020
Lengde: 31.12.2022
Omfang: 100%
Arbeidssted: Drammen
Arbeidsspråk: Norsk

Ved søknad trenger vi spisset CV i Word format, informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
Besvarelsesarket er hovedgrunnlag for evaluering og valg av konsulent.

Required skills:
API Single Page Applikasjoner Smidig Metodikk Docker Maven GIT

Desired skills:
Confluence Jira Jira IntelliJ

Competence area

Architecture

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00