Request ID: 20-09-5135
Published: 2020-09-08

Hos Kunden utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi skal nå starte gjennomføringsfasen i et høyt prioritert, spennende og omfattende prosjekt, og har behov for en dyktige utviklere.

Prosjektet skal digitalisere arbeidsprosessene knyttet til søknad, tildeling, administrasjon og forvaltning av kommunale boliger. Foruten gevinster for sluttbruker, mer effektiv saksbehandling og bedre informasjonssikkerhet, skal prosjektet understøtte behov kommunene og staten har for bedre datagrunnlag om brukerne, boligene og bruk av boliger og tjenester. Målet er at beboere i kommunal utleiebolig skal bo i en egnet bolig med oppfølgingen de trenger, at kommunene skal benytte sine disponerte utleieboliger mest mulig effektivt og at staten skal ha god oversikt over boliger på nasjonalt nivå. 

Prosjektet er i planleggingsfasen og planlegger oppstart av gjennomføringsfasen tidlig oktober 2020. Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Kunden, KS (Kommunenes sentralforbund) og et utvalg kommuner, og disse aktørene er representert i prosjektets organisering. 

Følgende komponenter skal realiseres i løpet av prosjektperioden:

 • Selvbetjeningsløsninger for innbygger med mulighet for å registrere behov for bolig (eSøknad), få status og annen relevant informasjon og ha dialog med kommunen 
 • Løsninger for saksbehandler som understøtter prosesser knyttet til vedtak og venteliste, tildeling og behov for booppfølging samt administrasjon av leieforhold
 • Løsninger for kunnskapsbasert beslutningsstøtte på kommunalt og nasjonalt nivå

Beskrivelse

Kunden ønsker å hente inn en utvikler med erfaring fra relevante utviklingsprosjekter. Det er en stor fordel om konsulenten har erfaring fra offentlig sektor. Utvikleren vil inngå i et tverrfaglig produktteam. 

Kunden utvikler sine systemer som Single Page Applications (SPA) med Angular v8 og Spring Boot v2.2.6 pakket som Docker images. Disse kjører i OpenShift.

Det tverrfaglige produktteamet vil etter hvert bestå av ca. 13 personer. I tillegg kommer personer som bidrar i deltid opp mot prosjektet. 

Hovedoppgaver

 • Utvikling av Angular brukergrensesnitt 
 • Utvikling av Spring Boot back-end systemer for brukergrensesnitt
 • Delta i utarbeiding av hypoteser og verifikasjon av disse
 • Dele sin kunnskap og erfaring med teamet og kunden

Kompetanse
Krav til kompetanse

 • Angular
 • HTML5 og CSS
 • Spring Boot og Java 8/11
 • OpenID Connect
 • REST
 • Jason Web Token

Med kjennskap til 

 • NPM
 • Maven
 • Docker

Erfaring

 • Det er en fordel med erfaring innenfor følgende områder
 • Erfaring fra offentlig sektor
 • Erfaring med behandling av personopplysninger
 • Erfaring med nasjonale komponenter
 • Erfaring med smidig utviklingsmetodikk

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Et sterkt engasjement for teknologi og oversikt over trender innen fagområdet. Interesse og forståelse for både teknologi og forretningsrelaterte spørsmål. Personen må ha gode samarbeidsevner og være vant til tverrfaglig teamarbeid.

Required skills:
Angular HTML 5 Spring Boot Java 8/11 Open ID Connect

Desired skills:
NPM Maven Docker

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

2020-10-01

Enddate

2022-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder

Request ID: 20-09-4976 Published: 2020-09-30

Ruter søker en (1) konsulent i 100% stilling til Innkjøpsteamet. Konsulenten skal jobbe innenfor området Innkjøp med offentlige anskaffelser. Ruter gjennomfører regelmessig anskaffelser av produkter og tjenester som skal løse kundenes og organisasjonens behov. Det kan for eksempel være snakk om rammeavtaler eller enkelt tjenester, samt gjennomføring av minikonkurranser eller tilbudsforespørsler. Konsulentens rolle i ovennevnte anskaffelsesprosessene er å ivareta det overordnede perspektivet, sø......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-11-02
Enddate
2021-07-01
Can prolong
Languages
Skandinavisk
Apply before: 13-10-2020 12:00

Enterprise Architect

Request ID: 20-09-6863 Published: 2020-09-30

We are searching for an Enterprise Architect for our customer in the telecom industry  Enterprise IT Architect and Technical Delivery Manager to lead and coordinate the design and delivery of IT solutions to support the roll-out of 5G SA across multiple markets. You will work in a matrix across country delivery organisations and functional departments in the customers IT departments. Ensuring architecture designs and delivery plans exist and are executed upon in all required dimensions and in p......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: 06-10-2020 12:00