Request ID: 20-06-3649
Published: 18.06.2020

Husbanken er i gang med et større moderniseringsløp der sentrale fagsystemer skal fornyes og arbeidsprosesser digitaliseres og effektiviseres. Nå skal kjernesystemer for saksbehandling og forvaltning av lån og tilskudd fornyes. Husbanken har valgt å anskaffe hyllevareløsning med tilpasning, og skal i tillegg selv utvikle noe funksjonalitet som ikke tilbys i standard systemet. Migrering av data fra gammelt system er også del av prosjektet. Prosjektet startet opp i starten av 2020 og er nå på slutten av planleggingsfasen.

Beskrivelse

Testeren blir del av et prosjektteam som består av personer som jobber med egenutvikling og tilpasning. I tillegg har prosjektet tett samarbeid med både hyllevareleverandøren og diverse andre parter. Testeren blir ansvarlig for teknisk test av hyllevareløsning, som består av kjernesystemet og integrasjoner med både egne og eksterne systemer. Et viktig ansvarsområde i dette er test data som må opprettes, vedlikeholdes og ikke minst kommuniseres med alle relevante aktører på tvers av testnivå (unittest, systemtest, integrasjonstest, e2e-test og akseptansetest). Personen bidrar med innspill til og gjennomføring av teknisk test, manuelt og automatisert. Personen må være veldig selvgående, særlig nå i denne hjemmekontor perioden. 

Hovedoppgaver

 • Teknisk test, blant annet integrasjonstest, testautomatisering og ansvar for testdata
 • Teknisk test som både omhandler testplanlegging, testgjennomføring og testrapportering.
 • Vurdering av testdekning i forhold til akseptansekriterier
 • Viktig kommunikator i teamet, både med Husbanken og leverandøren (på engelsk).
 • Bidra til vurdering av testautomatisering og manuell test

Kompetanse og erfaring

 • Erfaring med verktøy som Postman, Soap UI, Selenium, Cypress, JUnit
 • Erfaring med oppsett av test data i prosjekter med flere interne og eksterne integrasjoner 
 • Erfaring som teknisk tester i et kompleks domene
 • Må ha solid og dokumentert erfaring som teknisk tester med vekt på integrasjonstest
 • Testeren bør beherske verktøy som Jira og Confluence. 
 • Erfaring og kompetanse på integrasjon av testsuiter i byggprosess med Jenkins og Bitbucket er ønskelig.
 • Kunne lese og forstå kravspesifikasjoner og kunne bruke de som input til en helhetlig, velgjennomtenkt testdekningsstrategi.
 • Fordel med erfaring fra både vannfall og smidig utviklingsmetodikk
 • Fordel med ISTQB, ISEB eller TMap sertifisering
 • Fordel med bankfaglig kunnskap

Personlige egenskaper:

Teknisk testeren må ha gode kommunikasjonsevner og være vant til å jobbe med forskjellige interessenter. Personen bør være kritisk, strukturert, analytisk, resultatorientert og liker å ta initiativ. Å være selvgående er enda mer viktig nå pga. hjemmekontor situasjonen. Testeren må kunne snakke og skrive norsk og engelsk.

Required skills:
Postman Soap UI Selenium Cypress JUnit Jira Confluence

Desired skills:
Jenkins Bitbucket ISTQB ISEB TMap

Competence area

Test and test management

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

03.08.2020

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk & engelsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00