Request ID: 20-03-9458
Published: 25.03.2020

Oppdragsbeskrivelse:

I forbindelse med forvaltning av løsning for særavgifter og modernisering av merverdiavgiftsområdet, er det ønskelig å oppbemanne med nye backend-ressurser. 

Kundens javaplattform, Aurora, benyttes til utviklingen. Arkitekturen støtter opp om etatens målbilde for en tjenesteorientert, hendelsesbasert arkitektur med bruk av felleskomponenter og mikrotjenestebaserte komponenter. Arkitekturen stiller spesielt høye krav til robusthet, stabilitet og ytelse. Komponentene skal bygges vedlikeholdbare og endringsdyktige. Komponentene inngår i en lengre verdikjede, hvor det er behov for å kunne se en funksjonell helhet.

Arbeidsform vil være basert på smidig utvikling, iht. etatens metodeverk – FSUM.

Oppgavene vil være standard utviklingsoppgaver, som:

 • Utvikling av mikrotjenestekomponenter og felleskomponenter, basert på Java
 • Test – enhetstest, system, integrasjonstest, drift og ytelsestester.
 • Relase – bygg og release av nye versjoner på OpenShift, basert på Dockerimage

Krav til ressurser:

 • Formell utdanning på universitets- eller høyskolenivå
 • Min. 5 års erfaring fra liknende systemutviklingsprosjekter basert på smidig metodikk.
 • Kunnskap om motorvognavgift eller merverdiavgift er en fordel.
 • Gode samarbeidsevner 

Spesifikt for Java-utvikler:

Det forutsettes høy kompetanse og praktisk erfaring med design, utvikling og test av applikasjoner, basert på bl.a.:

 • Kotlin evt Java med bruk av rammeverk som Spring Boot, kandidater med erfaring med C# vil også bli vurdert
 • Grensesnitt (fortrinnsvis basert på REST eller Kafka) 

Erfaring med forvaltning eller nyutvikling av komplekse Javaapplikasjoner, basert på: 

 • distribuert plattform
 • hendelsesorientert arkitektur 

Varighet/omfang:

Start: Så fort som praktisk mulig etter påske 2020.
Varighet: 31.12.21
Opsjon: 30.06.22
Omfang: 100%
Lokasjon: Grimstad (Det må påregnes noe reise til Oslo)
Språk: Norsk
 
Ved søknad trenger vi spisset CV MS-Word format, motivasjonsbrev samt pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Java OpenShift

Desired skills:
Kotlin Spring Boot REST Kafka

Competence area

Development

Location

Grimstad

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-08-8837 Published: 2022-08-01

Målbildet for NPR og KPR gir retning for utvikling av dataene i registeret og registerplattform. Det er derfor behov for bistand fra en dyktig og drevet teknisk prosjektleder som kan lede utviklingen av registerplattform, både for å ta inn nye data i KPR og for å modernisere NPR. Den tekniske prosjektlederen skal være teamleder for arbeidet med å tilpasse registerplattform til meldingsspesifikasjoner på data som skal rapporteres til NPR og KPR, samt understøtte interne informasjonsmodeller for......

Competence area
Project management
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00

4x BI utviklere

Request ID: 22-08-6097 Published: 2022-08-01

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største. Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppf......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00