Bistand til konsept og design av sentralt datalager

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-06-6073
Published: 13.06.2022

Konsulenten skal lede den videre prosessen og prosjektets arbeidsgruppe for sentralt datalager og sørge for sluttføring av konseptfasen (se uthevet, over), og som del av dette levere grunnlag for behovs- og kravspesifisering for anskaffelse av sentralt datalager.

Kartleggingen som allerede er påstartet av arbeidsgruppen skal ferdigstilles og det skal foreslås konsept og design for sentralt datalager i fylkeskommunen. Dette skal beskrives i en rapport som minimum skal inneholde resultatet av arbeidet, vurderinger som er gjort, beskrivelse av konseptet og design, markedssituasjonen og eventuelle anbefalinger om andre tiltak som kan løse behovet. I tillegg skal det leveres grunnlag for konkurransedokumentene til sentralt datalager.

Krav til kompetanse og erfaring

For å utføre bistanden må konsulenten ha kompetanse innenfor følgende fagområder:

  • Informasjonsarkitektur
  • Design av sentralt datalager / datavarehus
  • Virksomhetsstyring
  • Prosjektledelse

Kontakt sourcing manager for mer informasjon om oppdraget.

Competence area

Architecture, Infrastructure, Project management

Location

Hamar/Remote

Workload

50%

Startdate

01.09.2022

Enddate

01.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00