4x - BI-arkitekter og utviklere

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-02-7249
Published: 05.02.2021

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre forvalter Norsk pasientregister (NPR), kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og det historiske IPLOS-registeret. Avdelingen skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Analyseløsningene våre er helt sentrale i dette. Datavarehus er per i dag kilden til presentasjoner og dashboard i ulike kanaler, kilde for utlevering av data til ulike grupper, utlevering av styringsinformasjon, kilde for innsynshenvendelser som gjelder rett til innsyn i egne data mv. 

Avdeling helseregistre søker bistand til å drifte og videreutvikle analyseløsninger basert på helseregistrene vi forvalter. Arbeidet skal blant annet resultere i løsninger som understøtter retting, videreutvikling og nyutvikling av løsninger basert på data fra NPR og KPR, for eksempel utvikling av innsynsløsning for NPR, og monitoreringsløsning for pakkeforløp, medisinsk strålebruk, løsninger for primærhelsetjenesten og overføring av produkter til andre. Registrenes nytteverdi skal økes ved mer oppdaterte, komplette og korrekte registerdata, med automatiserte prosesser for dataflyt og publisering og bruk for alle målgrupper. Datavarehusløsningen skal bidra til å kvalitetssikre våre data og understøtte en mest mulig effektiv arbeidsprosess fra mottak av data til publisering av informasjon til ulike målgrupper. 

KRAV TIL KOMPETANSE

Til dette arbeidet har vi behov for bistand fra inntil 4 BI-konsulenter. Konsulentene vil inngå i vårt datavarehusteam, hvor datavarehuset er en viktig del av avdelingens produksjonsinfrastruktur. Teamet har ansvar for teknisk drift og utvikling av våre analyseløsninger. Det er behov for at teamet kan understøtte avdelingen i arbeidet med datamodellering og løsningsarkitektur og tilbudte ressurser må ha et ønske om å jobbe i tett samarbeid med organisasjonen og ulike pågående prosjekter. Tilbudt team skal ivareta både drift og utvikling.

Vi jobber basert på Kimballs prinsipper og metode og minst én konsulent i tilbudte team må ha dokumentert kompetanse på dette området. Det er også nødvendig med bred erfaring rundt datamodellering. Tilbudte konsulenter må også vise til erfaring med Microsoft SQL Server, SSIS og SSAS som er sentrale verktøy for vår løsning i dag. 

Vi ber om at erfaring som BI-konsulent oppgis, og vi vil foretrekke konsulenter med mer enn 2 års erfaring rundt Bi-arbeid. 

Til denne anskaffelsen åpnes det opp for tilbud fra hele landet, som innebærer at arbeidet kan utføres remote. Det forutsettes imidlertid at reiser til Trondheim hvor avd. Helseregistre har tilholdssted må kunne påregnes. Reise og opphold er noe kunden ikke dekker kostnader til og må betales av leverand

Absolutte krav:

 • Relevant utdanning på minimum bachelor-nivå
 • Dokumentert kunnskap om Kimballs prinsipper og metode for BI-arkitekt (dokumentasjon på kurs/sertifisering ønskes vedlagt)
 • Inngående kjennskap til datamodellering
 • Minimum 3 års erfaring med utvikling av datavarehus for Bi-arkitekt, minimum 2 år for BI-utvikler
 • Minimum 3 års erfaring med avansert bruk av SQL for BI-arkitekt, 2 år for BI-utvikler
 • Erfaring med løsningsarkitektur
 • Erfaring med Microsoft SQL Server, SSIS og SSAS
 • Erfaring med bruk av Azure SQL-database
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig

Evalueringskrav:

 • Erfaring fra arbeid med sensitive data og strenge krav til personvern og informasjonssikring
 • Erfaring med helsedata
 • Erfaring med Visual Studio
 • Erfaring med bistand til kravspesifisering, modellering, design og utvikling av datavarehusløsninger
 • Kjennskap/erfaring til automatisert produksjon
 • Bruk av SSAS
 • Erfaring med R eller andre statistikkverktøy
 • Bør ha praktisk erfaring med smidige metodikker som for eksempel Scrum, Kanban eller design sprints
 • Bør ha erfaring med Azure DevOps, GIT/TFS

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
SQL SSIS SSAS Azure DevOps

Desired skills:
Visual Studio Scrum Kanban GIT/TFS

Competence area

Architecture, Data warehouse and BI, Development

Location

Hele Norge

Workload

100%

Startdate

01.03.2021

Enddate

01.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tech lead - Etablering og drift av Kubernetes

Request ID: 21-02-0084 Published: 2021-02-17

Norsk Helsenett SF skal levere drift av sentrale dataromstjenester for akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og tilhørende kartløsning (GIS). AMK-løsningen leveres av Locus og GIS av Geodata. Eier av AMK-løsningen er de fire regionale helseforetakene (Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-Øst), heretter kalt Helseregionene. BAKGRUNN Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i......

Competence area
Infrastructure, Project management
Location
Trondheim/Remote
Workload
100%
Startdate
2021-03-15
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 12-03-2021 16:00

Prosjektleder og prosjektstøtte – TISK prosjektet

Request ID: 21-03-6443 Published: 2021-03-04

For å styrke direktoratets gjennomføringsevne i pågående prosjekter og oppdrag har Helsedirektoratet behov for bistand i prosjektledelse- og støtte for flere av de pågående prosjektene i TISK-porteføljen:  Aktuelle pågående prosjekter er: TISK- delprosjekt IKT: Har ansvar for utvikling av flere digitale løsninger som retter seg mot innbyggere og tjenestene, dette gjelder bl.a. prøvesvarshåndtering, kontaktregister for kommuneleger, nasjonal ID for personer uten norsk personnummer, digitalt innr......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 11-03-2021 11:00