Request ID: 23-09-2529
Published: 05.09.2023

Til vår kunde i justis sektoren søker vi 2 C# .Net utviklere.

Konsulentene skal bidra med løsningsdesign, utvikling og kvalitetssikring i utvidelse av digitale meldinger mellom politiet og kriminalomsorgen i prosjektet ESAS III og ESAS forvaltning. 

I tillegg skal konsulentene bidra til utvikling av integrasjoner til kriminalomsorgens nye fagsystem, KODA og evt. andre utviklings- og forvaltnings oppgaver. 

Kompetanse: 

  • Gode ferdigheter innenfor .NET og C#
  • Erfaring med utvikling av asynkrone integrasjoner (RabbitMQ og NServiceBus)
  • Erfaring med løsningsdesign og UML
  • Erfaring med database (MSSQL)
  • Erfaring med JSON Schema

Kvalifikasjoner: 

  • Minimum 5 års erfaring med C# utvikling
  • Prosjekterfaring offentlig sektor blir særlig vektlagt.
  • Erfaring med integrasjonsutvikling og -arkitektur 

Konsulentene bør også ha erfaring fra ett eller flere av områdene under: 

  • Kjennskap til JSON Web Signature
  • Testing av integrasjoner

Forventet plassering 
Hovedplassering er ved KDIs kontor i Horten. Det legges til rette for fleksibilitet med hjemmekontor ved behov. 

Annen informasjon
Opsjon på forlengelse ut 2025.
Referanser skal vedlegges.
Lønsnigsbeskrivelse vil vektes etter oppdragsforståelse, gjennomføringsforslag, plan, metode og innhold.
Eventuelle reisekostnader kan tas høyde for i tilbudet.


Required skills:
C# .Net RabbitMQ NServiceBus Løsningsdesign MSSQL JSON Schema

Desired skills:
Offentlig Sektor

Competence area

Development

Location

Horten

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

02.10.2023

Enddate

31.12.2024

Option to prolong

Apply before

12.09.2023

Deadline for compliance

21.09.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Agile Coach - Etablere smidige team

Request ID: 23-09-3828 Published: 2023-09-27

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 svært erfaren Agile Coach som har solid erfaring med å etablere smidige team, med hovedtyngden å bistå Scrum Master, Produkteier/Produktgruppeledere, og Team arkitekt med å få etablert backlogg, estimering, planverk/styringsdokumentasjon som migreringsplaner og roadmap med fokus på interne og eksterne avhengigheter, for det teamet skal levere fremover.Ved behov må vil Agile Coachen kunne bidra inn i......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2023-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00

Senior Prosjektleder - Bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.

Request ID: 23-09-8329 Published: 2023-09-26

Produktområde for bestillingstransport har behov for en dyktig, engasjert og erfaren senior prosjektleder til å lede forprosjektet for en bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.Prosjektet er en del av Ruters satsning på bærekraftig og fremtidsrettet mobilitet, hvor bestillingstransport basert på delte selvkjørende kjøretøy spiller en nøkkelrolle. Forprosjektet er en del av Ruters modell for gjennomføring av anskaffelser. Før en anskaffelse starter, gjennomføres et forprosjekt for å a......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2024-06-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00