Request ID: 23-09-2529
Published: 05.09.2023

Til vår kunde i justis sektoren søker vi 2 C# .Net utviklere.

Konsulentene skal bidra med løsningsdesign, utvikling og kvalitetssikring i utvidelse av digitale meldinger mellom politiet og kriminalomsorgen i prosjektet ESAS III og ESAS forvaltning. 

I tillegg skal konsulentene bidra til utvikling av integrasjoner til kriminalomsorgens nye fagsystem, KODA og evt. andre utviklings- og forvaltnings oppgaver. 

Kompetanse: 

  • Gode ferdigheter innenfor .NET og C#
  • Erfaring med utvikling av asynkrone integrasjoner (RabbitMQ og NServiceBus)
  • Erfaring med løsningsdesign og UML
  • Erfaring med database (MSSQL)
  • Erfaring med JSON Schema

Kvalifikasjoner: 

  • Minimum 5 års erfaring med C# utvikling
  • Prosjekterfaring offentlig sektor blir særlig vektlagt.
  • Erfaring med integrasjonsutvikling og -arkitektur 

Konsulentene bør også ha erfaring fra ett eller flere av områdene under: 

  • Kjennskap til JSON Web Signature
  • Testing av integrasjoner

Forventet plassering 
Hovedplassering er ved KDIs kontor i Horten. Det legges til rette for fleksibilitet med hjemmekontor ved behov. 

Annen informasjon
Opsjon på forlengelse ut 2025.
Referanser skal vedlegges.
Lønsnigsbeskrivelse vil vektes etter oppdragsforståelse, gjennomføringsforslag, plan, metode og innhold.
Eventuelle reisekostnader kan tas høyde for i tilbudet.


Required skills:
C# .Net RabbitMQ NServiceBus Løsningsdesign MSSQL JSON Schema

Desired skills:
Offentlig Sektor

Competence area

Development

Location

Horten

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

02.10.2023

Enddate

31.12.2024

Option to prolong

Apply before

12.09.2023

Deadline for compliance

21.09.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

2x Fullstackutvikler - HelseID

Request ID: 23-06-5947 Published: 2023-06-04

Til vår kunde i helsesektoren søker vi 2 fullstackutviklere for å jobbe med HelseID, en løsning som benyttes til sikker autentisering av helsepersonell og virksomheter ovenfor applikasjoner og APIer i sektoren. Løsningen er basert på IdentityServer, og benytter standarder som OpenID Connect og OAuth2.Kunden har behov for kompetanse og kapasitet for videreutvikling og forvaltning av kjernekomponenter i HelseID og ønsker derfor å engasjere inntil 2 fullstack -utviklere på heltid ut juni 2025, men......

Competence area
Development, Security
Location
Oslo, Trondheim eller Tromsø
Workload
100%
Startdate
2023-07-03
Enddate
2026-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: Closed

Multimedia Software Developer

Request ID: 23-04-0261 Published: 2023-04-25

On behalf of our customer in the video technology sector is are looking for a seasoned video codec engineering expert to help them in development of a new product. This is a fully remote, contract based position. Very nice if the consultant has experience with implementing (de)muxers and (de)encoders from scratch.The system they are building will serve as a new foundation for their technology, and it will be able to:Provide a fast, expandable, and secure foundation for our business moving forwar......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-08
Can prolong
Languages
English
Apply before: Closed