Request ID: 24-02-3966
Published: 09.02.2024

Systemet / bakgrunn:
Vår kunde søker etter bistand til videreutvikle sin egenutviklet inhouse plattform. Plattformen er et kiristik kjernesystem for driften av kunden sine systemer. Løsningen ble frem til høsten 2021 utviklet av en tredjepartleverandør (nå avviklet. I dag forvaltes og videreutvikles internt hos kunden av It-admin. It-admin var lead utvikler på plattformen i hos den tidligere leverandøren, og har dermed de beste forutsetninger for å lede videre utvikling og forvaltning. Men i og med at det nå bare er en person som forvalter og utvikler på plattformen er den ekstremt sårbar. Og en utvikler, kombinert med IT-administrator rollen gjør at det er lav kapasitet på utviklingen. Vi må derfor finne en modell for videre utvikling og forvaltning av løsningen som minsker sårbarheten og økes kapasiteten.

En grov oversikt følger her:

Teknologistack:

 • Database
  • MSSQL Server
 • Backend:
  • Node / Express (javascript/typescript)
  • Type ORM
  • Puppeteer
 • Frontend:
  • Vue 2 (html/css/javascript/typescript)
  • Quasar 1
  • AG grid
  • dHtml Gantt
  • OpenStreetMap/Leaflet

(Det er også påstartet en ny utviklingsversjon med noe av funksjonaliteten i Vue 3 / Quasar 2 hvor Bryntum Scheduler er et viktig komponent. Mulig dette skal inn i Vue 2 løsningen – evt. er grunnlaget for en ny versjon av hele løsningen)

Verktøy / Tjenesteleverandører:

 • Visual Studio Code
 • GitHub
 • KeySMS
 • PdfMonkey
 • DigitalOcean
 • SnapShooter
 • Mailgun

Integrasjoner (eksisterende og planlagte):

 • Barentswatch
 • Capitech
 • Simployer
 • Azure AD
 • Seekuence (video-optaker)

Tilleggsinfo:
Løsningen er dårlig/lite dokumentert og bærer preg av å være i noe grad ad-hoc utviklet, og med forskjellige deler av løsningen utviklet av forskjellige utviklere. Det kreves god dialog/samarbeid med IT-ansvarlig for å sette seg inn i og forstå systemet. En konsulent må også ha evne til å «grave» i kode og finne sammenhenger selv. 
Kunden har lokasjon i Kristiansund. Det vil være svært posetivt om konsulenten har mulighet til å jobbe on-site deler av oppdraget hos kunden. 


Required skills:
Node Vue typescript javascript

Desired skills:
MSSQL

Competence area

Development

Location

Kristiansund/Remote

Workload

50-100%

Languages

Norsk

Startdate

01.03.2024

Enddate

31.12.2024

Apply before

16.02.2024

Apply ASAP
Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Data Engineers

Request ID: 24-04-8935 Published: 2024-04-17

TET Digital (Ruter) skal utvide satsningen på data og vi søker etter 1-6 (en til seks) erfarne data engineers med utviklerkompetanse. Data engineers vil inngå i flere produktteam. Våre team eier både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP) og deles internt og eksternt. Eksempel på et dataprodukt kan være punktlighet på kjøretøy i rute.En av våre produktområder heter Reise. Løsningene i dette produktområde består av en rekke tjenester s......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-13
Enddate
2025-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00

Maskinlæringskonsulent - Data & Innsikt

Request ID: 24-04-4291 Published: 2024-04-17

Avdelingen Data & Innsikt i TET Digital (Ruter) skal tilrettelegge data og innsikt gjennom federerte dataprodukter og moderne teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, Snowflake, Sagemaker, maskinlæring og data lakes. Avdelingen er ansvarlig for kvalitet, uttrekk og tilgjengelighet til innsiktsdata. Datakonsumenter er blant annet brukere av rapporter og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser, innsikt og oppfølging av eiernes kunder og operatører, ver......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-10
Enddate
2025-05-31
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00