Rådgivning av digitaliseringsprosjekt

Log in or register to apply
Request ID: 20-06-0416
Published: 2020-06-19
Apply before: ASAP
Share:
Rådmannen i Larvik ønsker å få gjennomført en modenhetsanalyse på organisasjonen for å få belyst i hvilken grad dagens organisering er egnet for å møte framtidens digitale hverdag for ansatte og innbyggere. I den forbindelse vises det til følgende dokument:
 
Digitaliseringsstrategi 2018 - 2012  (vedtatt i kommunestyret 2018)
Strategi for Smart By      (vedtatt i kommunestyret juni 2017)
 
Larvik kommune har følgende visjon for sitt digitaliseringsarbeid:
 
“Larvik kommune er blant de beste kommunene i Norden på å tilby brukervennlige digitale tjenester med høy kvalitet for innbyggere, næringsliv og ansatte. Dette basert på robuste og fremtidsrettede løsninger.”
 
Områder som ønskes evaluert er bl.a., men ikke begrenset til;
 
Hvordan er kommunen pr nå rigget i forhold til:
  • Organisering, strategi og ledelse på feltene IT, Digitalisering og Innovasjon.
  • Innsikt, analyse og brukerfokus (NB både interne og eksterne brukere)
  • IT-arkitektur og informasjonsforvaltning
  • Samarbeid med andre, lokalsamfunnet, regionalt, nasjonalt og ev. internasjonalt 
  • Ev. andre tema som tilbyder selv ser som viktige å belyse/evaluere.
  • Til hvert av punktene ønskes det anbefalinger for ev. endringer der det vises til “Best Practice” fra sammenlignbare organisasjoner. På de områdene der det er mulig ønsker vi å bli vurdert mot andre kommuner og andre relevante offentlige organisasjoner i Norge. 
Til hvert av punktene ønskes det anbefalinger for ev. endringer der det vises til “Best Practice” fra sammenlignbare organisasjoner. På de områdene der det er mulig ønsker vi å bli vurdert mot andre kommuner og andre relevante offentlige organisasjoner i Norge. 

Krav til levering:
 
Løsningsmetodikk
Gi en kort beskrivelse av hvordan oppdraget er tenkt løst. Beskrivelsen må blant inneholde fokusområder, valg av metoder, datainnhenting og deltakelse fra Larvik kommune.
 
Innholdsfortegnelse
Forslag til rapportens innholdsfortegnelse.
 
Fremdriftsplan
Framdriftsplan, inklusiv involvering av Larvik kommune.
 
Erfaring
Erfaring, referanser og tidligere dokumentert kompetanse.
Erfaringen vil bli vurdert i forhold til likhet og relevans for dette oppdraget.
Bruk vedlagte skjema.
 
Kompetanse 
Tilbudt kompetanse, CV for nøkkelpersonell
Bruk vedlagte skjema.
 
 
OPPSTART: fleksibelt 
 

Required skills:
Rådgivning

Apply

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Larvik / remote

Workload

100%

Startdate

2020-09-01

Enddate

2020-10-15

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Rådgivning på skytjenester

Request ID: 20-07-2422 Published: 2020-07-24

DFØ er på vei til å ta i bruk skytjenester. Vi har behov for operativ rådgivning knyttet til hvordan dette skal tas i bruk, videre hvilke elementer må vi som tjenesteleverandør ta hensyn til i vår sky- reise. DFØ planlegger et forprosjekt (CCoE) hvor vi lager en strategi for sky og med de områder/elementer vi må beskrive for å kunne ta en beslutning hvordan og når DFØ tar i bruk skyløsninger. Vi trenger bistand til å lage strategien og til å beskrive de ulike elementene som må innga......

Competence area
Architecture, Management for hire
Location
Oslo / Remote
Workload
100%
Startdate
2020-08-19
Enddate
2020-12-16
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 2020-07-16

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk. Prosjek......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
150 hours total
Startdate
2020-09-01
Enddate
2020-12-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP