Rådgivning av digitaliseringsprosjekt

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-06-0416
Published: 19.06.2020
Rådmannen i Larvik ønsker å få gjennomført en modenhetsanalyse på organisasjonen for å få belyst i hvilken grad dagens organisering er egnet for å møte framtidens digitale hverdag for ansatte og innbyggere. I den forbindelse vises det til følgende dokument:
 
Digitaliseringsstrategi 2018 - 2012  (vedtatt i kommunestyret 2018)
Strategi for Smart By      (vedtatt i kommunestyret juni 2017)
 
Larvik kommune har følgende visjon for sitt digitaliseringsarbeid:
 
“Larvik kommune er blant de beste kommunene i Norden på å tilby brukervennlige digitale tjenester med høy kvalitet for innbyggere, næringsliv og ansatte. Dette basert på robuste og fremtidsrettede løsninger.”
 
Områder som ønskes evaluert er bl.a., men ikke begrenset til;
 
Hvordan er kommunen pr nå rigget i forhold til:
  • Organisering, strategi og ledelse på feltene IT, Digitalisering og Innovasjon.
  • Innsikt, analyse og brukerfokus (NB både interne og eksterne brukere)
  • IT-arkitektur og informasjonsforvaltning
  • Samarbeid med andre, lokalsamfunnet, regionalt, nasjonalt og ev. internasjonalt 
  • Ev. andre tema som tilbyder selv ser som viktige å belyse/evaluere.
  • Til hvert av punktene ønskes det anbefalinger for ev. endringer der det vises til “Best Practice” fra sammenlignbare organisasjoner. På de områdene der det er mulig ønsker vi å bli vurdert mot andre kommuner og andre relevante offentlige organisasjoner i Norge. 
Til hvert av punktene ønskes det anbefalinger for ev. endringer der det vises til “Best Practice” fra sammenlignbare organisasjoner. På de områdene der det er mulig ønsker vi å bli vurdert mot andre kommuner og andre relevante offentlige organisasjoner i Norge. 

Krav til levering:
 
Løsningsmetodikk
Gi en kort beskrivelse av hvordan oppdraget er tenkt løst. Beskrivelsen må blant inneholde fokusområder, valg av metoder, datainnhenting og deltakelse fra Larvik kommune.
 
Innholdsfortegnelse
Forslag til rapportens innholdsfortegnelse.
 
Fremdriftsplan
Framdriftsplan, inklusiv involvering av Larvik kommune.
 
Erfaring
Erfaring, referanser og tidligere dokumentert kompetanse.
Erfaringen vil bli vurdert i forhold til likhet og relevans for dette oppdraget.
Bruk vedlagte skjema.
 
Kompetanse 
Tilbudt kompetanse, CV for nøkkelpersonell
Bruk vedlagte skjema.
 
 
OPPSTART: fleksibelt 
 

Required skills:
Rådgivning

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Larvik / remote

Workload

100%

Startdate

01.09.2020

Enddate

15.10.2020

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00