Request ID: 24-01-9851
Published: 12.01.2024

Kriminalomsorgen har anskaffet en et nytt digitalt straffegjennomføringssystem (KODA) som skal benyttes for alle typer straffegjennomføring, og som inneholder all relevant informasjon knyttet til den domfelte og innsatte gjennom hele straffegjennomføringsløpet. 

Prosjektet er nå i en fase med utvikling og test av første leveranse og videre utvikling, test og utrulling av hovedfunksjonalitet i fase 2. Til dette arbeidet ønsker Kriminalomsorgen en prosjektressurs som skal bistå delprosjektledere i prosjektperioden ut 2024.

Konsulenten skal bidra som en junior prosjektressurs i 100% stilling. Rollen skal være en operativ støtte til delprosjektledere og bistå delprosjektene med struktur, planlegging og dokumentasjon. 

Andre konkrete oppgaver vil kunne være: 

 • Bistå delprosjektleder med i planlegging, oppfølging og rapportering av fremdrift og risiko i delprosjektene
 • Gjennomføre prosesskartlegging og -dokumentasjon
 • Bidra inn i konkrete prosjektleveranse med fasilitering og dokumentasjon
 • Bidra i planlegging og gjennomføring av workshops og møter
 • Bidra i identifisering og dokumentasjon av gevinster

Konsulent vil ha være en viktig støttespiller for delprosjektleder i å legge til rette for nødvendig struktur og organisering

Kompetanse: 

 • Erfaring fra prosjekter i offentlig sektor, fortrinnsvis digitaliseringsprosjekter
 • Erfaring fra prosesskartlegging og –dokumentasjon
 • Erfaring med planlegging og oppfølging av fremdrift i større prosjekter
 • Erfaring med prosjektmetodikk. Prince2 sertifisering eller tilsvarende vil være en fordel
 • Gode samarbeidsevner fordi arbeidet knytter seg til mange ulike aktører på flere nivå i organisasjonen, og med ekstern leverandør
 • Det er et krav om god kjennskap med bruk av digitale arbeidsflater som for eksempel Confluence, DevOps og Project Online
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Meget strukturert, løsningsorientert og selvgående

Kvalifikasjoner: 

 • Minimum 2 års erfaring som kan relateres til oppdraget og arbeidsoppgaver 
 • Erfaring fra digitaliserings- og utviklingsprosjekter
 • Tidligere erfaring som støtte til delprosjektleder i lignende prosjekter
 • Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den konsulenten som skal utføre oppdraget. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for oppdragets oppstart. 

Forventet plassering hovedplassering er ved KDIs kontor i Lillestrøm. Det legges til rette for fleksibilitet med hjemmekontor ved behov. 

Required skills:
offentlig sektor digitaliseringsprosjekter prosesskartlegging prosjektmetodikk

Desired skills:
Prince2

Competence area

Project management

Location

Lillestrøm

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

01.02.2024

Enddate

31.12.2024

Apply before

17.01.2024

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Data Engineers

Request ID: 24-04-8935 Published: 2024-04-17

TET Digital (Ruter) skal utvide satsningen på data og vi søker etter 1-6 (en til seks) erfarne data engineers med utviklerkompetanse. Data engineers vil inngå i flere produktteam. Våre team eier både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP) og deles internt og eksternt. Eksempel på et dataprodukt kan være punktlighet på kjøretøy i rute.En av våre produktområder heter Reise. Løsningene i dette produktområde består av en rekke tjenester s......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-13
Enddate
2025-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00

Maskinlæringskonsulent - Data & Innsikt

Request ID: 24-04-4291 Published: 2024-04-17

Avdelingen Data & Innsikt i TET Digital (Ruter) skal tilrettelegge data og innsikt gjennom federerte dataprodukter og moderne teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, Snowflake, Sagemaker, maskinlæring og data lakes. Avdelingen er ansvarlig for kvalitet, uttrekk og tilgjengelighet til innsiktsdata. Datakonsumenter er blant annet brukere av rapporter og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser, innsikt og oppfølging av eiernes kunder og operatører, ver......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-10
Enddate
2025-05-31
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00