Request ID: 20-02-7071
Published: 13.02.2020

Arbeidsoppgaver og personlige egenskaper 

 • Koordinere teststrategi og planer med kunden sine prosjektledere og leverandørens sin testleder.
 • Bidra med test perspektivet til andre prosjekt aktiviteter, som integrasjonsplanlegging.
 • Planlegge testene – ved å ta hensyn til kontekst, testmålsetninger og risikoer – inklusive å velge teststrategier, å estimere tiden, arbeidsmengden og kostnaden av testing, å få tak i ressurser, å definere testnivåer og testsykluser, og å planlegge hendelseshåndteringen som koordineres med leverandør av løsning.
 • Starte opp spesifikasjon, forberedelse, implementering og utføringen av tester, overvåke testresultater og sjekke sluttkriterier.
 • Tilpasse planleggingen på basis av testresultater og framdrift og foreta enhver handling som behøves for å motvirke problemer.
 • Sette opp passende konfigurasjonsstyring av test materiale for sporbarhet.
 • Innføre passende måledata for å måle testframdrift og for å evaluere kvaliteten av testingen og produktet.
 • Beslutte i samarbeid med leverandør av løsning hva som skal bli automatisert, i hvilken utstrekning og hvordan.
 • Ta beslutninger omkring implementeringen av testmiljøet.
 • Skrive sluttrapporter fra testingen for hver Release, basert på informasjon som er samlet under testing og komme med en anbefaling til prosjektleder angående kvaliteten på løsningen, er den bra nok til å levere produktet fra seg eller er kvaliteten ikke godkjent.
 • Planlegge å følge opp test igjennom hele prosjektets livssyklus
 • Tilrettelegge og forsikre seg om at testerne får kjørt sine tester
 • Forsikre seg om at test har en konstant fremdrift.
 • Forsikre seg om at organisasjonen/prosjektet forstår viktigheten med å gjennomføre test.
 • Være sikker på at man har en god nok testdekning for å oppnå forventet kvalitetsnivå.
 • Gi opplæring til testressurser
 • Kartlegge risiko områder i programvaren som vil kreve ekstra nøye testing.
 • Håndtering av registrerte feil.
 • Kontinuerlig rapportering til prosjektleder

 

Av personlige egenskaper ser vi etter en konsulent som er selvgående, strukturert, analytisk og løsningsorientert. Testleder må ha de riktige personlige egenskaper for å kunne etablere godt samarbeid og skape tillit i organisasjonen.

Da valgt leverandør for prosjektet er engelsk, må prosjektressursen kunne engelsk muntlig og skriftlig, samt ha erfaring med å jobbe i prosjekt sammen med utenlandske leverandører. 

Start: 1/03/2020
Lengde: 1/05/2021
Omfang: 100% frem til 1 mai 2020, deretter minimum 50%.
Arbeidssted: Lillestrøm
Arbeidsspråk: Engelsk og norsk
 
Ved søknad trenger vi spisset CV MS-Word format, motivasjonsbrev samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Test and test management

Location

Lillestrøm

Workload

50-100%

Languages

Engelsk & norsk

Startdate

02.03.2020

Enddate

30.04.2021

Apply before

02.03.2020

Apply ASAP
Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner til musikkområdet

Request ID: 23-05-3019 Published: 2023-05-24

Rundt 75% av alt innhold vi publiserer i NRKs radiokanaler er musikk, og på TV utgjør musikk også en stor del av innholdet. Vi har en musikksjef og strategier for musikkområdet, og det forventes at NRK tar ansvar for å spille norsk og samisk musikk, spesielt med norske og samiske tekster. Hvert år rapporteres dette inn til Medietilsynet.  Vi rapporterer også løpende all musikk vi spiller til rettighetsorganisasjonene, som fordeler penger ut til artister og opphavspersoner. I NRK jobber et antall......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-08-21
Enddate
2024-06-30
Languages
Norsk
Apply before: 12-06-2023 12:00

Multimedia Software Developer

Request ID: 23-04-0261 Published: 2023-04-25

On behalf of our customer in the video technology sector is are looking for a seasoned video codec engineering expert to help them in development of a new product. This is a fully remote, contract based position. Very nice if the consultant has experience with implementing (de)muxers and (de)encoders from scratch.The system they are building will serve as a new foundation for their technology, and it will be able to:Provide a fast, expandable, and secure foundation for our business moving forwar......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-08
Can prolong
Languages
English
Apply before: Closed