Rådgiver for utrulling av HR system

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-07-0633
Published: 03.07.2020

Lønnsdivisjonen i DFØ har gjennom prosjektet «Felles HR-system for staten» nylig gjennomført en anskaffelse av HR system med bistand til implementering av løsningen. Prosjektet går sommer 2020 i gang med bistand fra Itelligence for å implementere SAP SuccessFactors hos DFØ og deretter hos DFØs kunder.

I første fase skal det implementeres et grunnoppsett med moduler for rekruttering og organisasjonskart. I de neste fasene har DFØ intensjon om å utvide systemet med moduler for onboarding, kompetanseutvikling, medarbeideroppfølging, læring/kurs og HR-analyse. Systemet skal også implementeres hos DFØs kunder (potensielt cirka 180 virksomheter).

Mer informasjon om prosjektet finnes her: https://dfo.no/kundesider/felles-hr-system-for- staten

Til bruk for Anskaffelsen trenger Oppdragsgiver bistand til, blant annet, å utarbeide materiale og rådgi rundt utrulling av systemet.

Oppdragsbeskrivelse

Til oppdraget søker oppdragsgiver én ressurs som kan gjennomføre arbeidet. Arbeidet kan stort sett gjennomføres via video, men ved perioder vil det være behov for fysiske møter.

Oppdraget går ut på å bistå DFØ med å pakketere løsningene og gi rådgivning som skal sørge for en vellykket utrulling av løsningen til DFØs kunder. Dette inkluderer blant annet å bistå med å pakketere løsningene og produsere materiale som skal bli brukt ved utrulling, inkludert markedsføring og implementering.

Tilbudt ressurs må ha mulighet for å delta på kontorsted i Stavanger ved behov (forbeholdt overholdelse av gjeldende regler og smittevernstiltak i forbindelse med COVID-19).

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med implementering av HR system.
 • Kjennskap til SAP SuccessFactors er et pluss.
 • Erfaring innen offentlig sektor og særlig med å rådgi offentlige etater gjennom lignende prosesser vil bli ansett som et pluss.

Tildelingskriterier

 • Aktivitet
  • Beskrivelse/mål
  • Produsere materiale
  • Produsere materiale som skal brukes ved utrulling av systemet til DFØs kunder. Formålet er å beskrive tjenestene fra DFØ.
 • Rådgivning
  • Rådgivning til oppdragsgiver i forbindelse med utrulling av løsningene og pågående prosjekt.

Erfaring med implementering av HR system. Kjennskap til SAP SuccessFactors er et pluss. Erfaring innen offentlig sektor og særlig med å rådgi offentlige etater gjennom lignende prosesser vil bli ansett som et pluss.

Evalueringsprosessen

Alle innkomne tilbud blir vurdert og evaluert opp mot ovennevnte tildelingskriterier.

Omfang av leveransen blir 40-80 % i perioden august 2020 til januar 2021, med mulighet for forlengelse. Oppdragsgiver er åpen for at denne resurs kan være basert på 80 % (28 timer), 60 % (21 timer) eller 40% (14 timer) per uke og ønsker tilbud for alle tre muligheter.

Det skal angis to referanseoppdrag for tilbudte konsulent. Det er leverandørens ansvar å synliggjøre relevans gjennom beskrivelsen.

 

Required skills:
Rådgivning innen offentlig sektor

Desired skills:
SAP SuccessFactors

Competence area

Project management

Location

Majorstuen

Workload

40-100%

Startdate

14.07.2020

Enddate

13.01.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00