2x delprosjektledere 1x prosjektleder, implementering av digitale tjenester

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-07-4787
Published: 03.07.2020

NPE har behov for bistand innen prosjektledelse for overordnet prosjekt/program og delprosjektleder. Dette er i sammenheng med et større digitaliseringsprosjekt i NPE. Prosjektet vil inneholde oppgradering av Public 360 til versjon 5 og nyetablering av andre integrerte digitale tjenester. Dette medfører også å ta i bruk skytjenester. 

Vi har behov for å analysere behov og kravstille funksjonalitet både innenfor pasientskadeerstatningsbehandlingen med en løsning for de sakkyndige, og ren administrativ saksbehandling. Det medfører integrasjoner mot offentlige registre, Min side og ekspedering av dokumenter både til behandlingssteder og advokater, i tillegg til erstatningssøkere. Vi bruker i dag en egenutviklet løsning for eksterne sakkyndige som vi også vil erstatte. 

Prosjektleder: Vi har behov for 1 prosjektleder som skal lede et større digitaliseringsprosjekt for virksomheten. Oppdraget omfatter å lede en plan- og gjennomføringsfase av prosjektet. Prosjektet innbefatter flere delprosjekter med egen prosjektledelse som vil rapportere til hovedprosjektet. De ulike delprosjektene må koordineres med tanke på både ressursstyring, fremdrifts- og leveranseplaner. Det vil også være viktig å kunne lede og koordinere leveranser fra de ulike underleverandørene i prosjektet. 

Delprosjektleder: Vi har et behov for 1 – 2 delprosjektledere som skal lede et delprosjekt som inngår i et større digitaliseringsprosjekt for virksomheten. Oppdraget omfatter både det å lede en plan- og gjennomføringsfase av delprosjektet. Delprosjektet vil være avgrenset til et fagområde for virksomheten, og vil kreve en teknisk forståelse og erfaring med å lede denne type prosjekter. Delprosjektlederen må ha erfaring med å kunne implementere skytjenester i offentlig sektor, samt jobbe med å kunne automatisere arbeidsprosesser.  

Vi har behov for 1-2 delprosjektledere til å lede:

 • Kravstille og implementere en portalløsning for sakkyndige helsepersonell
 • Utarbeide krav og design, og implementere tjenester for å automatisere arbeidsprosesser

Det er mulig å tilby på en eller flere av rollene.

Krav til kompetanse:

NPE har behov for senior prosjekt- og delprosjektledere. De konkrete krav som stilles til prosjektlederrollen og delprosjektlederrollene skrives inn nedenfor.  

Krav til prosjektleder:

 • Konsulenten skal ha minst 5 års erfaring, og være senior konsulent, med ledelse av større prosjekter eller program.  Konsulenten må ha erfaring fra IT prosjekter i offentlig sektor.
 • Sertifisert Prince2 Practitioner, alternativt sertifisert Foundation med dokumentert erfaring tilsvarende Practitioner nivå
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk svært godt. 
 • Konsulenten må ha erfaring og referanser fra tilsvarende prosjekter / program fra andre offentlige etater / virksomheter. Det er ønskelig at det fremlegges referanser med kontaktinformasjon.
 • Konsulenten må ha erfaring med å jobbe med Prosjektveiviseren som er en felles prosjektmodell for offentlig sektor. Det er viktig at konsulenten er godt kjent med, og vant med å benytte smidig arbeidsmetodikk.
 • Kompetanse og erfaring på dokumentasjonsforvaltning, arkivering og NOARK-standard
 • Erfaring fra prosjekter med implementering av skytjenester i offentlig sektor
 • Dokumentert kompetanse og erfaring med Informasjonssikkerhet/GDPR
 • Konsulenten må være tilgjengelig fra midten av august 2020 i en 100% stillingsstørrelse. Oppdraget har en varighet på 12 mnd, med en mulighet for forlengelse på 3 + 3 mnd.
 • Arbeidssted skal være i kundens lokale i Oslo

Krav til x2 Delprosjektledere:

 • Konsulenten skal ha minst 5 års erfaring, og være senior konsulent, med ledelse av IT-prosjekter. Konsulenten må ha erfaring fra IT prosjekter i offentlig sektor.
 • Erfaring med gjennomføring av digitaliseringsprosjekter
 • Sertifisert Prince2 Foundation 
 • Konsulenten må ha erfaring med å jobbe med prosjektveiviseren som er en felles prosjektmodell for offentlig sektor. Det er viktig at konsulenten er godt kjent med, og vant med å benytte smidig arbeidsmetodikk.
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk svært godt. 
 • Konsulenten må ha erfaring og referanser fra tilsvarende prosjekter fra andre offentlige etater / virksomheter. Det er ønskelig at det fremlegges referanser med kontaktinformasjon.
 • Kompetanse og erfaring på dokumentasjonsforvaltning, arkivering og NOARK-standard
 • Erfaring fra prosjekter med implementering av skytjenester
 • Dokumentert kompetanse og erfaring med Informasjonssikkerhet/GDPR
 • Konsulenten må være tilgjengelig fra midten av august 2020 i en 100% stillingsstørrelse. Oppdraget har en varighet på 12 mnd, med en mulighet for forlengelse på 3 + 3 mnd.
 • Arbeidssted skal være i kundens lokale i Oslo

Opsjon: 3 + 3 måneder
Oppstart: Midten av August

Required skills:
Prince2 Practitioner/Foundation NOARK-standard skytjenester GDPR

Desired skills:
Public 360 PMP

Competence area

Project management

Location

Majorstuen

Workload

100%

Startdate

14.08.2020

Enddate

14.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00