Sikkerhetsarkitekt - kraftsektoren

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-02-5434
Published: 27.02.2020

Behovsbeskrivelse

Rollen er sikkerhetsarkitekt i Fifty AS med hovedfokus på NBM programmet. Rollen i Fifty medfører et ansvar for å ivareta interessene til Statnett og Svenska kraftnät – både som TSO og som Common Service Provider. Rollen rapporterer til ansvarlig arkitekt i Fifty AS.

Rollen vil kreve utstrakt samarbeid med personell fra det operative kraftsystem-driftsmiljøet i Statnett, Svenska kraftnät, Energinet og Fingrid. I tillegg må det påregnes samarbeid med andre Europeiske TSO-er og/eller andre tilgrensende miljøer i Norden.

Statnett og Svenska kraftnät har et spesielt ansvar for balanseringen av det Nordiske kraftsystem. Dette medfører at arbeidsomfanget i dette delprosjektet må forventes å være størst hos disse to organisasjonene.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Les mer om anskaffelsen og Fifty AS i vedlegget under.

Arbeidsoppgaver:

Fifty AS ser etter en sikkerhetsarkitekt som kan gå aktivt inn og ta ansvar for følgende områder:
  • Nordisk sikkerhetssamarbeid og tolkning av sikkerhetslovverk på tvers av landegrenser.
  • Kravstiller ovenfor programvareutviklere til Fifty AS, Statnett og Svenska Kraftnät, samt deres underleverandører
  • Bistå prosjektene med sikkerhetskompetanse
  • Koordinere sikkerhetsinitiativer på tvers av prosjekter og landegrenser
  • Lede Security Champions møter
  • Fasilitere og tolke resultatet av sikkerhetstester, samt bistå prosjektene med å oversette funn til konkrete oppgaver. Verifisere forslag til løsninger
  • Bistå i avklaringer og progresjon rundt OWASP ASVS
  • ROS arbeid
Start: Snarest
Varighet: 2 år
Opsjon: 1 + 1 år
Omfang: 100%
Lokasjon: Nydalen, Oslo
Språk: Norsk eller svensk
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
 
Besvarelsesarket er hovedgrunnlaget for evalueringen til Statnett.

Required skills:
Norsk & svensk Sikkerhetslov Kraftberedskapsforskriften

Desired skills:
CISSP ISO27001 Secure Devops Azure security Sikkerhetsklarering

Competence area

Architecture, Security

Location

Nydalen, Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

23.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk eller svensk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00