Request ID: 20-02-0714
Published: 11.02.2020

Behovsbeskrivelse    

Rollen er (del-)prosjektleder for Operational organization and processes i prosjektet mFRR EAM som er en del av NBM programmet. Rollen rapporterer til prosjektleder for mFRR EAM, men skal også ha tett og løpende koordinering med Business Transformation Manager som har ansvaret for å definere overordnede forretningsbehov og for å ta imot leveransene i virksomhetene.

Rollen har overordnet ansvar for leveransene i (del-)prosjektet for hele Norden, men har et mer spesifikt ansvar for de leveransene som kreves i Statnett og Svenska kraftnät for å ivareta ansvaret som Common Service Provider (CSP).

Nedenfor er det angitt noen konkrete ansvarsområder innenfor denne rollen og dette (del-)prosjektet, men dette er ikke uttømmende og (del-)prosjektleder må selv evne å identifisere og planlegge de leveransene som kreves for å levere de planlagte målene til NBM.

Rollen vil kreve utstrakt samarbeid med personell fra det operative kraftsystem-driftsmiljøet i Statnett, Svenska kraftnät, Energinet og Fingrid. I tillegg må det påregnes samarbeid med andre Europeiske TSO-er og/eller andre tilgrensende miljøer i Norden.

Statnett og Svenska kraftnät har et spesielt ansvar for balanseringen av det Nordiske kraftsystem. Dette medfører at arbeidsomfanget i dette delprosjektet må forventes å være størst hos disse to organisasjonene.

 • Identifisere, designe og implementere nødvendige operasjonelle prosesser som benyttes på de nasjonale kontrollsentrene i tråd med krav fra Business Transformation Manager (eks: tiltak fra risiko- og sårbarhetsanalyse) og i samsvar med aktiviteter og leveranser fra øvrige (del-)prosjekter i mFRR EAM
 • Identifisere og implementere nytt/endret organisasjonsdesign
 • Følge opp og sikre konsistens med relevant avtaleverk (eks: System Operation Agreement)
 • Utarbeide strategi, planer og annet underlag som er nødvendig for å gjennomføre nødvendige organisatoriske endringer – dette inkluderer bl.a.
  • Innføre og implementere et strukturert rammeverk for endringsarbeidet
  • Identifisere og beskrive endringsbehovet
  • Identifisere og beskrive hvem som påvirkes av endringene
  • Utarbeide strategi og detaljerte planer for endringene
  • Identifisere, vurdere og håndtere tiltak mot forventet endringsmotstand
  • Identifisere, vurdere og håndtere risikoer og relatert tiltak innenfor endringene
  • Identifisere, vurdere og håndtere problemer etter endring
  • Bistå med å integrere endringsaktiviteter i prosjekt og alle (del-)prosjektplanene
 • Gjennomføre kommunikasjonstiltak for endringene
 • Være en senior (faglig tyngdepunkt) på endringsarbeid i prosjektet (og NBM programmet)

Implementeringen av endringene vil måtte skje nasjonalt hos hver enkelt Nordisk TSO, men denne rollen har et ansvar for å lede og koordinere dette arbeidet. Spesielt må arbeidet i Statnett og Svenska kraftnät følges tett som en konsekvens av at de er ansvarlig for balanseringen av det Nordiske kraftsystemet.

Start: Etter avtale
Varighet: 2 år
Opsjon: 1 + 1 år
Omfang: 100%
Lokasjon: Nydalen, Oslo
Språk: Engelsk samt norsk eller svensk
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
 
Besvarelsesarket er hovedgrunnlaget for evalueringen til Statnett.

Required skills:
Endringsledelse Prosessledelse

Desired skills:
Sikkerhetsklarering

Competence area

Project management

Location

Nydalen, Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.03.2022

Option to prolong

Languages

Engelsk samt norsk eller svensk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00