Request ID: 23-08-7857
Published: 09.08.2023

Prosjekt BRsys er i gang med å modernisere noen av BRs mest sentrale registre, slik som Løsøreregisteret, Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. De nye og moderniserte registertjenestene bygges på en ny registerplattform som er etablert, og er også drivere for videreutvikling og beriking av plattformen. Løsningsarkitektur for videreutvikling av registerplattformen vil være sentralt i dette oppdraget.  Det må også forventes at konsulenten vil bidra i løsningsbeskrivelse i Prosjektet Brukervennlige Registertjenester (BVR) som skal realisere tjenestene for innrapportering og tilgjengeliggjøring nært knyttet opp mot saksbehandlingsprosessene som realiseres av BRsys-prosjektet. 

Prosjektene benytter en teknologiplattform basert på OpenShift og Java. I BVR vil også Altinn 3 plattformen bli benyttet for innrapportering. 

Konsulentene vil inngå i produktteam sammensatt av fag-ressurser og utviklere fra Brønnøysundregistrene og konsulenter fra andre leverandører. 

Bistanden omfatter følgende ytelser (ikke uttømmende): 

 • Utarbeide løsningsforslag for systemarkitektur på programvare-nivå, herunder beskrivelser av hvordan ansvaret mellom tjenester skal fordeles, hvordan tjenester skal spille sammen ved bruk av orkestrering, melding- og hendelseskøer. 
 • Delta i arbeidet med utarbeidelse av systemarkitektur-artefakter, og kvalitetssikring av disse 
 • Bistå i arbeid med å definere og utarbeide brukerhistorier 
 • Utarbeide forslag til oppbygging av tjenester og applikasjoner innenfor avgrensede domener 
 • Vurdere og velge teknologi for de enkelte tjenestene  
 • Tilbudt ressurs vil være løsningsarkitekt som skal levere løsningsbeskrivelse til et eller flere utviklingsteam og samtidig delta i et tversgående arkitekturteam sammen med interne og andre eksterne ressurser. Det forutsettes god evne til å etablere og opprettholde gode relasjoner innad i prosjektet. Det forventes også at innleid konsulent deler kompetanse med prosjektdeltakerne. 

Kompetansekrav til konsulenten

 • Minimum 3 års relevant utdanning fra høgskole/universitet. Relevant utdanning utover 3 år, herunder også relevante kurs og sertifiseringer, vil gi ekstra uttelling i evalueringen. 
 • God norsk, svensk eller dansk skriftlig og muntlig framstillingsevne. God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne vil gi ekstra uttelling i evalueringen.
 • Formalkompetanse innen arkitekturarbeid. 
 • God kompetanse om arkitekturrammeverk, fortrinnsvis TOGAF. 
 • Meget god kompetanse og erfaring innen moderne IT arkitektur, herunder bruk av prinsipper og mønstre fra domenedrevet design for å realisere komplekse og distribuerte forretningsløsninger.
 • Meget god kompetanse og erfaring innen bygging av IT systemer for store offentlige etater, eller tilsvarende løsninger innen privat næring.
 • Meget god kompetanse og erfaring innen mikrotjenestebasert arkitektur, og hvordan komplekse og distribuerte systemer kan bygges vha mikrotjenester, samt hvordan transaksjonshåndtering, feilhåndtering, logging og overvåking løses i slike systemer.
 • Programmeringserfaring med Java teknologier. 
 • Meget god kompetanse og erfaring i forhold til å kunne gjøre gode løsningsvalg for de enkelte tjenestene, herunder valg av databaseteknologi, bruk av rammeverk og bruk av køtjenester som JMS og Kafka, fordeling av ansvar mellom mikrotjenester og hvordan tjenestene skal kunne spille sammen via ulike typer grensesnitt, som SOAP eller REST.
 • Meget god kompetanse og erfaring i forhold til å beskrive IT-arkitektur og utarbeide grunnlag for IT-utviklere.
 • God kjennskap til og erfaring med UML for modellering, samt bruk av verktøyer som Enterprise Architect eller tilsvarende. 
 • Programmeringserfaring med .net og C#.
 • Meget god erfaring med Altinn 3 plattformen for å realisere høyytelse brukertjenester med gode brukskvalitetsegenskaper.
 • God kjennskap til Microsoft Azure, og hvordan en slik plattform kan benyttes for løsninger med et komplekst applikasjonslandskap. 

Required skills:
Løsningsarkitektur TOGAF Altinn 3 Azure

Desired skills:
Java .net

Competence area

Architecture

Location

Oslo & Brønnøysund

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

20.09.2023

Enddate

01.07.2024

Apply before

26.08.2023

Deadline for compliance

20.09.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Agile Coach - Etablere smidige team

Request ID: 23-09-3828 Published: 2023-09-27

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 svært erfaren Agile Coach som har solid erfaring med å etablere smidige team, med hovedtyngden å bistå Scrum Master, Produkteier/Produktgruppeledere, og Team arkitekt med å få etablert backlogg, estimering, planverk/styringsdokumentasjon som migreringsplaner og roadmap med fokus på interne og eksterne avhengigheter, for det teamet skal levere fremover.Ved behov må vil Agile Coachen kunne bidra inn i......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2023-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00

Senior Prosjektleder - Bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.

Request ID: 23-09-8329 Published: 2023-09-26

Produktområde for bestillingstransport har behov for en dyktig, engasjert og erfaren senior prosjektleder til å lede forprosjektet for en bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.Prosjektet er en del av Ruters satsning på bærekraftig og fremtidsrettet mobilitet, hvor bestillingstransport basert på delte selvkjørende kjøretøy spiller en nøkkelrolle. Forprosjektet er en del av Ruters modell for gjennomføring av anskaffelser. Før en anskaffelse starter, gjennomføres et forprosjekt for å a......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2024-06-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00