Innkjøp av transporttjenester

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-06-9499
Published: 29.06.2021

Konsulentens rolle i ovennevnte anskaffelsesprosessene er å delta i ulike anbudsgrupper og delta i tverrfaglig samarbeid om anskaffelsesprosesser og leveranser. Rollen kan innebære å koordinere ressurser fra oppdragsgiver, evaluere og forhandle med tilbydere.

Konsulent vil rapportere til Innkjøpssjefen for transporttjenester eller annen person som utpekes. Ruters organisasjon er en matriseorganisasjon, og resultatenhetene bruker ressursene i fagenhetene og stabsenhetene. Det vil derfor være nødvendig med godt samarbeid og kontakt med hele Ruters organisasjon, i hovedsak fagpersoner, i forbindelse med gjennomføring av anskaffelsene. I tillegg vil det være aktuelt med kontakt med markedet (leverandør markedet) og andre eksterne som bidrar i Ruters anskaffelse.

Om rollen og arbeidsoppgaver:

 • Delta i større anbudsgrupper, særlig bussanbud
 • Gjennomføre minikonkurranser (særlig på busstjenester)
 • Bistå i gjennomføring anskaffelser av spesialtransport
 • Annet innkjøpsarbeid f.eks. båtanskaffelser

Konsulentens oppgaver vil særlig være å delta i bussanbudsarbeid.

Oppgavene inkluderer samarbeid med ressurser fra oppdragsgivers organisasjon og relevante eksterne aktører, utarbeide et konkurransegrunnlag som beskriver en hensiktsmessig løsning på det aktuelle behovet, gjennomføre anskaffelser sammen med en anbudsgruppe, gjennomføre dialogmøter og –konferanser, forhandlinger og evaluere tilbud.

Typiske oppgaver kan være å utarbeide deler av et konkurransegrunnlag, kvalitetssjekke andres leveranser, evaluere tilbud, gi innspill/evt. delta i forhandlinger, skrive/dokumentere anskaffelsen og svare ut klager.

Andre oppgaver knyttet til anskaffelsesprosesser f.eks. referatskriving, innsynssaker, behovskartlegging o.l. må også påregnes.

Konsulenten må jobbe i KGV-verktøy (EU-Supply), Doffin og Rutes saksbehandlingssystem P360.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyskole/universitet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God forretningsforståelse og evne til å raskt sette seg inn i både forretningsbehov og IT-løsninger
 • Kompetanse om offentlig anskaffelser av transporttjenester
 • Gjennomført anskaffelser av busstransporttjenester, med tilhørende evalueringer og forhandlinger iht lovverket (LOA)
 • Erfaring med oppfølging og dialog med eksterne leverandører
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer

Konsulenten må ha erfaring med:

 • Doffin
 • Forsyningsforskriften
 • Eu-supply eller andre KGV løsninger
 • God forståelse for offentlig eide selskapers rolle og virksomhet, samt kjennskap til kollektivtrafikk generelt
 • Kjennskap til kjøretøy, særlig busser og minibusser
 • Konsulenten bør kunne stille med en vikar ved sykdom eller annet relevant fravær. Vikaren bør ha omtrent tilsvarende kompetanse og/eller erfaring som den tilbudte ressurs. Opplysninger om vikaren skal oppgis i tilbudet.

Personlige egenskaper:

 • Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaringer med følgende egenskaper:
 • Kreativ, utviklings- og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gjennomføringskraft
 • Fleksibel, initiativrik og positiv
 • Arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet

Arbeidet vil foregå i oppdragsgivers lokaler og på hjemmekontor. Det kan være aktuelt med noe møtevirksomhet/befaring innen Oslo og Viken. Grunnet smittevern kan det bli endringer slik at mesteparten av arbeidet skal foregå på hjemmekontor.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

 

Required skills:
Doffin

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo (Remote)

Workload

100%

Startdate

15.08.2021

Enddate

01.07.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00