Request ID: 21-09-5580
Published: 08.09.2021

Avdeling Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for løsningsarkitekt og utvikler (1 konsulent).

Team Tjenester og API er midt inne i et viktig arbeid med å utvide Altinn Tjenester 3.0 fra en MVP til et fullverdig produkt for å dekke det offentliges behov for tjenesteutvikling. For å opprettholde framdrift i dette arbeidet er vi avhengige av å supplere intern kapasitet med konsulentkapasitet.

Konsulenten går inn i Team Tjenester og API, og vil primært jobbe med Altinn Tjenester 3.0. Løsningen utvikles og forvaltes etter en DevOps-modell, slik at den innleide konsulenten må forvente å jobbe med både utvikling, forvaltning og drift. I tillegg vil det i denne rollen utarbeiding av løsningsbeskrivelser og analyser være en primæroppgave.

Arbeidsoppgaver:

  • Utvikling – primært front-end
  • Delta i forvaltnings- og driftsoppgaver for løsningen som utvikles, herunder gjøre feilsøking og -retting
  • Testing og kvalitetssikring av kode fra øvrige utviklere i teamet
  • Delta i analyse og spesifikasjon av features
  • Være i dialog med tjenesteeierne (brukerne av løsningen) for å forstå case og tilhørende krav til løsningen

Krav til konsulent:

  • God erfaring med utarbeiding av løsningsbeskrivelser og analyser, herunder å bryte disse ned i konkrete utviklingsoppgaver
  • Bred erfaring med utvikling – fortrinnsvis innen relevante teknologier som .NET Core, React/Redux, XACML, BPMN og REST/JSON
  • Erfaring med drift- og forvaltning av containerbaserte applikasjoner i en Kubernetes-basert skyløsning – fortrinnsvis Azure
  • Erfaring fra å jobbe i et tverrfaglig, smidig DevOps-team
  • God kjennskap Altinn som løsning

Stilling er inntil 100 % for 1 år; vi ønsker tiltredelse primo oktober.

Arbeidssted er Digdir sitt kontor i Oslo/Brønnøysund/Leikanger, evt hjemmekontor jf myndighetens retningslinjer vedr koronapandemi

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format, godt utfylt oppdragsforståelse, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
.NET Core React Redux XACML BPMN REST JSON DevOps Azure

Competence area

Architecture, Development

Location

Oslo/Brønnøysund/Leikanger

Workload

100%

Startdate

01.10.2021

Enddate

01.10.2022

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Digitalisering av Rollespill

Request ID: 21-09-6856 Published: 2021-09-27

UiB er med sine nær 18 500 studenter og vel 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet.Institutt for sammenliknende politikk sitt Etter- og videreutdanningsprogram (EVU) arbeider med å overføre tradisjonelle klasseromsbaserte rollespill over på en digital plattform. I den forbindelse har masterprogrammet i Demokratibygging fått tildelt midler til å utvikle en pilot. Målsetningen er å utvikle et programvarerammeverk, basert på bransjestandarder og åpne løsninger, hvor Kunden selv kan pro......

Competence area
E learning
Location
Bergen
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 08-10-2021 16:00

Systemingeniører

Request ID: 21-09-5262 Published: 2021-09-24

NRK Mediehåndtering og publisering har et team som drifter NRK sitt “Media Asset Management” (MAM). Vi trenger en til to erfarne systemingeniører i et 100% engasjement frem til 31.12.2021. Teamet har en del oppgaver som venter i «backlog» og trenger hjelp til å ta unna disse i et raskere tempo enn hva som har vært mulig frem til nå. Innleide konsulent(er) vil inngå som del av Mediehåndtering og publiserings MAM–teamet. Det er ønskelig med høy grad av selvstendighet. Vi legger spesiell vekt på......

Competence area
Development, Infrastructure
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-10-2021 14:00