Request ID: 22-06-8026
Published: 30.06.2022

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 2 sikkerhetsressurser som skal bistå ved og/eller utføre implementasjon av sikkerhetstiltak i komponenter i både sky (SaaS, PaaS, IaaS) og on-premise løsninger.

Eksempler på teknologier som benyttes: Github, Azure DevOps, .NET, Azure, Kubernetes, Docker, Terraform, Sharepoint, Big-IP, Active Directory m.fl. Ressursen skal jobbe tett sammen med utviklere, arkitekter, operativt personell og resten av sikkerhetsmiljøet i BOD.

Egnede profiler kan være:

  • Tekniske arkitekter med sikkerhetskompetanse
  • Utviklere med infrastruktur- og sikkerhetskompetanse

Vi ønsker 1-2 konsulenter i inntil 100 % stilling i perioden august 2022 og i 5 måneders avtaleperiode. Arbeidssted er Digdir sine lokaler i Oslo/Brønnøysund/Leikanger.

Ønsket kompetansekrav:

1. Infrastruktur og utvikling

Kunnskap og erfaring innen infrastruktur inkludert herding av disse:

a) Sikkerhetskomponenter

b) Lagring

c) Lastbalansering

d) Nettverk

e) Operativsystem

f) Active Directory

g) Skytjenester (primært Azure)

h) Containere

i) Infrastructure as Code

2. God kjennskap til og erfaring med Dev(Sec)Ops og arbeid i team.

Generell sikkerhetskunnskap

God kjennskap til oppdatert trusselbilde

God forståelse for arkitekturmodeller.

a) Databasesentriske

b) Distribuerte

c) Microservices

3. Risiko og analysearbeid

Bistå i detaljerte risikovurderinger av tekniske komponenter og løsninger. Kunne bistå i rotårsaksanalyser av feilsituasjoner.

4. Øvrige kompetansekrav

Holde seg oppdatert på verktøy, løsninger og rammeverk i løsninger, og vurdere om det er behov for ytterligere sikkerhetstiltak. Gjennomføringsevne av påbegynt arbeid.

Required skills:
Github Sharepoint Azure DevOps .NET Azure Kubernetes Docker Terraform

Competence area

Development, Infrastructure, Security, Other

Location

Oslo/Brønnøysund/Leikanger

Workload

100%

Startdate

15.08.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-08-8837 Published: 2022-08-01

Målbildet for NPR og KPR gir retning for utvikling av dataene i registeret og registerplattform. Det er derfor behov for bistand fra en dyktig og drevet teknisk prosjektleder som kan lede utviklingen av registerplattform, både for å ta inn nye data i KPR og for å modernisere NPR. Den tekniske prosjektlederen skal være teamleder for arbeidet med å tilpasse registerplattform til meldingsspesifikasjoner på data som skal rapporteres til NPR og KPR, samt understøtte interne informasjonsmodeller for......

Competence area
Project management
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00

4x BI utviklere

Request ID: 22-08-6097 Published: 2022-08-01

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største. Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppf......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00