Testdata- og testmiljøkoordinator

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-11-6085
Published: 11.11.2021

Brønnøysundregistrene har behov for en Testdata- og testmiljøkoordinator som har dybdekompetanse innenfor utvikling og forvaltning av testdata. Rollen har kompetanse i å analysere og generere testdata, migrere testdata til utviklings- og testmiljøer, og konfigurasjonsstyre testdata i smidige prosjekter. Tilbudt ressurs vil koordinere testmiljøaktiviteter på tvers av prosjekter og forvaltning og har ansvar for å gjøre klart testmiljø i samsvar med innmeldt behov.

Bistanden omfatter følgende ytelser:

 • Analysere testdata i samarbeid med hovedtestleder
 • Etablere testdata i samarbeid med hovedtestleder
 • Sikre at testdata er i henhold til lover og regler i samarbeid med hovedtestleder
 • Sørge for konfigurasjonsstyring og sporbarhet av testdata i prosjektet i samarbeid med hovedtestleder

Tilbudt ressurs vil være testdata og testmiljøkoordinator i et test-team sammen med interne og ev. andre eksterne ressurser. Det forutsettes god evne til å etablere og opprettholde gode relasjoner innad i prosjektet. Det forventes også at innleid konsulent deler kompetanse med prosjektdeltakerne.

Må-ha krav:

 • Har erfaring med arbeid med testdata.
 • Har god kjennskap til metoder og verktøy innen analyse og syntetisering av data.
 • Har erfaring med verktøy innen testdatagenerering og syntetisering av testdata.
 • Har god kjennskap til migrering og konfigurasjonsstyring av testdata.
 • Har erfaring som testmiljøkoordinator.
 • Har god erfaring med Jira og Confluence.
 • Har god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Har minimum 5 års relevant utdanning fra høgskole/universitet (informasjonsteknologi, informasjonssikkerhet el.l.)
 • Har god erfaring med metoder og verktøy for smidig utvikling, testdrevet utvikling og kontinuerlig integrasjon.
 • Har databasekompetanse.

I forbindelse med oppstart av bistanden er det behov for at konsulenten(e) kan være i Brønnøysund de første 3-4 ukene (virkedager). Ønsket oppstartsdato for bistanden er tidligst 13.12.2021, med mulighet for oppstart senest 1 måned etter dette.

Required skills:
Jira Confluence

Competence area

Test and test management

Location

Oslo/Brønnøysund

Workload

100%

Startdate

13.12.2021

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00