Request ID: 22-07-8401
Published: 05.07.2022

Digdir har etablert et driftsplattformteam for de digitale fellesløsningene i Avdeling for fellesløsninger. For å øke bemanningen i teamet er det behov for å kjøpe ekstern bistand med 1 plattformutvikler. Avtalen gjelder i 6 måneder fra oppstart med opsjon for forlenging med 6 + 6 måneder.

Avtalen gjelder for plattform-utvikler med erfaring i etablering og videreutvikling av en Kubernetes basert plattform.

Konsulenten bør ha erfaring med flere av følgende områder:

  • Config-as-code: konfigurasjonsverktøy og automatisering av ulike typer driftsmiljøer (Kustomize, Helm osb)
  • Logging og tracing (ELK, Loki stack, Grafana, Promtail, Jaeger o.l )
  • Erfaring med applikasjonsovervåkning/monitorering/overvåkningsverktøy/APM (Prometheus, Grafana, Dynatrace o.l.)
  • Service Mesh (Istio, Kiali o.l.)
  • CI/CD: Verktøy for byggepipeline og deploy (Github actions, ArgoCD o.l).
  • Testing/testautomatisering av plattform/konfig
  • Microservices arkitektur
  • Bruk av Red Hat Openshift

Avtalen gjelder for konsulent i 100% stilling. Arbeidssted etter nærmere avtale. Konsulenten må påregne å møte opp til samlinger i Sogndal og Oslo samt at det kan være aktuelt med 1 kontordag i uken i Digdirs lokaler i Oslo eller Leikanger.

Required skills:
Config-as-code Grafana CI/CD Red Hat Openshift

Competence area

Development

Location

Oslo/Leikanger/Remote

Workload

100%

Startdate

22.08.2022

Enddate

22.02.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-08-8837 Published: 2022-08-01

Målbildet for NPR og KPR gir retning for utvikling av dataene i registeret og registerplattform. Det er derfor behov for bistand fra en dyktig og drevet teknisk prosjektleder som kan lede utviklingen av registerplattform, både for å ta inn nye data i KPR og for å modernisere NPR. Den tekniske prosjektlederen skal være teamleder for arbeidet med å tilpasse registerplattform til meldingsspesifikasjoner på data som skal rapporteres til NPR og KPR, samt understøtte interne informasjonsmodeller for......

Competence area
Project management
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00

4x BI utviklere

Request ID: 22-08-6097 Published: 2022-08-01

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største. Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppf......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00