Prosjektleder - Offentlig samarbeid

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-12-7623
Published: 03.12.2021

Entur har behov for 1 konsulent til å utføre prosjektledelse av offentlig-offentlig samarbeid (OOS). Prosjektlederen må ha solid teknisk forståelse og evne å skape effektiv samhandling mellom flere offentlige aktører, og gjerne ha erfaring fra offentlig-offentlig samarbeid. Kunden forbeholder seg retten til å benytte konsulenten til andre lignende oppgaver i virksomheten.

Samarbeidet består av 5 parter (AtB, Nordland fylkeskommune, Agder kollektivtrafikk, FRAM og Entur) som har både bi- og multilaterale avtaler. Partene skal samarbeide om å utvikle og drifte ulike salgs- og billetteringsløsninger samt naturlige tilhørende tjenester som støtter kundereisen fra behov oppstår til ettermarkeds-oppfølging. Samarbeidet bærer i dag preg av smidige og effektive prosesser uten stor grad av sentral styring. Vi er nå i produksjon med mange av tjenestene og ser behov for en felles koordinering av innsatsen til det beste for alle parter.

Arbeidsoppgavene vil omfatte følgende:

 • Koordinering av leveranser mellom partene i samarbeidet
 • Risikomatrise og risikostyring av samarbeidet
 • Oppfølging økonomi i samarbeidet, både (prosjektregnskap og en rådgivning på fordeling av kostnadene mellom partene)
 • Koordinering av leveranser mellom partene i samarbeidet
 • Arrangere og lede strategisk forum OOS
 • Deltager i operative forum i samarbeidet
 • Ansvarlig for felles roadmap for samarbeidet
 • Etablere fungerende prioriteringsmekanismer mellom partene i samarbeidet
 • Sikre at tekniske løsningsforslag mellom partene er forankret hos partenes arkitekter, både løpende og gjennom tekniske avklaringsmøter
 • Økonomioppfølging generelt og spesielt ift. utviklingsvalg og konsekvenser
 • Tett samarbeid med leveranseansvarlig i Entur for å sikre leveranser/leveransemøter/stand-up
 • Sikre at avtale er på plass mellom partene og at samarbeidet er compliant (SLA, databehandleravtaler m.m.)

Vi søker konsulenter som har god erfaring med og kompetanse innen:

 • Prosjektledelse
 • Erfaring med ovennevnte oppgaver
 • Gjerne erfaring med offentlig-offentlig samarbeid
 • Konsulenten skal jobbe sammen med andre ansatte i Entur. Arbeidssted vil primært være Oslo, men Enturs kontor på Lillehammer er også mulig. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Minimumskrav til formell kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

 • Må kommunisere godt på norsk, som er arbeidsspråket i Entur. Svensk eller dansk med god forståelse av norsk er tilstrekkelig til å oppfylle kravet.
 • Må ha relevant høyere utdanning, minimum bachelornivå.
 • Må ha dokumentert kompetanse innenfor anerkjent prosjektmetodikk, eksempelvis Prince 2.

Krav til relevant erfaring/kompetanse:

 • Det vil telle positivt i evalueringen av kompetanse og erfaring om konsulenten har:
 • Dokumentert teknisk forståelse.
 • Erfaring fra offentlig-offentlig samarbeid (OOS).
 • Erfaring fra kollektiv-, mobilitet- eller samferdselssektor.
 • God erfaring med å lede større prosjekter med flere interessenter og evne til å skape effektiv samhandling.
 • Erfaring som prosjektleder i prosjekter med oppgaver tilsvarende de oppgaver som er nevnt i avsnittet «arbeidsoppgavene vil omfatte følgende:»

Required skills:
Prince 2

Desired skills:
OOS

Competence area

Project management

Location

Oslo/Lillehammer

Workload

100%

Startdate

01.02.2022

Enddate

01.02.2023

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00