Request ID: 22-11-7800
Published: 21.11.2022

Brønnøysundregistrene søker en UX-/tjenestedesigner.
Oppdragets overordnede formål er å sikre at Brønnøysundregistrene har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i forbindelse med videreutvikling av den tverretatlige, overordnede veiledningstjenesten som i dag utgjør Starte og drive bedrift på Altinn (https://altinn.no/starte-og-drive).

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Skatteetaten. Målsettingen med prosjektet, kalt Rett fra start, er å øke interaktiviteten og integrere dagens løsning mot eksterne datakilder. Dette for å muliggjøre individuell, tilpasset veiledning for brukerne. Målgruppen er etablerere, små virksomheter, enkeltpersonforetak og aksjeselskap med færre enn 10 ansatte.

Det er planlagt å sette sammen et utviklerteam bestående av:

  • Løsningsarkitekt/scrummaster
  • Front end utvikler
  • Utvikler (full stack)
  • Back end utvikler
  • Test utvikler
  • Digital produktdesigner: Visuell designer
  • Digital produktdesigner: UX-/tjenestedesigner

Dette teamet vil samarbeide med ressurser i Brønnøysundregistrene, særlig ved kontoret i Narvik. Fagressurser i Narvik står for hovedbidraget innen veiledning til prosjektet "Rett fra start".

Nærmere beskrivelse av dette oppdraget
UX-/tjenestedesigneren sin rolle er å gjennom innsiktsarbeid, brukertester og analyse av problem, avdekke hvilke behov som ligger til grunn for løsningen som skal lages, og å utforme en løsning som svarer på disse behovene. UX-/tjenestedesigneren har brukeren i fokus, og opptrer som brukerens ambassadør i prosjektet.

UX-designeren skal ivareta brukskvalitetskrav og ivareta brukerbehov som kartlagt i prosjektets innsiktsarbeid. Vedkommende skal også ha bidra i utforming av UX design ved tilpasninger i redaksjonelt grensesnitt (back end). Dette gjøres i samarbeid med tilsvarende ressurser i et annet prosjekt som benytter samme Headless CMS som anskaffes januar 2023.

Arbeidsoppgaver

  • Utforme brukerreiser, personas, gjennomføre analyser fra brukertesting
  • Utarbeide informasjonsarkitektur/sitemaps og skriftlige spesifikasjoner
  • Lage konseptskisser/wireframes og prototyper for brukertesting

Det kan bli aktuelt at konsulenten benyttes i andre prosjekter ved Brønnøysundregistrene.

Designeren skal ha erfaring og kompetanse på universell utforming, og erfaring i samarbeid på tvers av fagområdet. Designeren bør videre ha kunnskap og kompetanse innen illustrasjon, 3D, brukeropplevelse, tjenestedesign, innholdsproduksjon, markedsføring, kreativ fasilitering og/eller andre nærliggende fagområder.

Required skills:
innsiktsarbeid brukerreiser wireframes prototyper brukskvalitet

Competence area

Design

Location

Oslo/Narvik

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

2x Senior .NET utviklere

Request ID: 23-02-1963 Published: 2023-02-08

FHI har fått nye krav til å utvide og utbedre flere datasystemer. I den sammenheng er det behov for økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulenten(e) som anskaffes vil inngå i et team som arbeider med flere ulike nye og eksisterende systemer. Det er behov for inntil to erfarne konsulenter i inntil 100% stilling hver, som må kunne bidra i alle faser av utviklingen. Vi er inndelt i utviklingsteam som har ansvaret for ett sett av produkter. Konsulentene kan derfor jobbe med ett eller fl......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-03-06
Enddate
2023-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 17-02-2023 11:00

Tech Lead - Mobilutvikling

Request ID: 23-02-5051 Published: 2023-02-07

Flytoget søker en Tech Lead som vil være ansvarlig for å lede våre app utviklingsteam og sørge for tidsriktig levering av høykvalitets programvare. Du vil også være ansvarlige for å hjelpe teamene med å finne og løse problemer, samt foreslå forbedringer av arkitektur og ytelse i back-end og iOSapp. Tech Lead skal blant annet gjennomgå appene, finne og dokumentere områder som burde forbedres, sette opp oppgaver/issues for teamet. Det krever at du som Tech Lead ser på koden (iOS) og kan identifi......

Competence area
Development, Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-02-12
Enddate
2023-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 10-02-2023 11:00