Request ID: 22-06-2181
Published: 20.06.2022

Entur AS har behov for 1 interaksjonsdesigner til Digital avdeling. Konsulenten skal bistå med interaksjonsdesignarbeid i Entur Digital, og hovedsakelig som designlead for team Varelager og Automat. Det forventes også bidrag til andre team som har designbehov. Per nå gjelder dette team Billettering og team Data.

Arbeidsoppgavene vil omfatte følgende:

Interaksjonsdesigner vil ha en sentral rolle som ledende designer i teamet. Interaksjonsdesigner har ansvar for:

 • Å implementere selskapets merkevare og designelementer i digitale flater som treffer brukeren.
 • Å sikre gode helhetlige brukeropplevelser i tjenestene teamet leverer.
 • Å sikre at teamet bruker metodikk som sikrer leveranser med kundeverdi (eks. DesignThinking, hypotese- og datadrevet utvikling).
 • Å sikre at teamets brukergrensesnitt harmoniserer med andre løsninger i Entur.

Minimumskrav:

 • Konsulenten må kommunisere godt på norsk, som er arbeidsspråket i Entur. Svensk eller dansk med god forståelse av norsk er tilstrekkelig til å oppfylle kravet.
 • Konsulenten skal ha minimum 4 års arbeidserfaring som interaksjonsdesigner.
 • Konsulenten skal ha spisskompetanse på interaksjonsdesign med erfaring med grafisk design og brukeropplevelse inklusiv skriving av brukerhistorier.
 • Konsulenten skal ha erfaring med smidig produktutvikling med kontinuerlige leveranser i et tverrfaglig devops-team.
 • Konsulenten skal ha erfaring med design av både app og webløsninger.
 • Konsulenten skal ha kompetanse innenfor brukertesting og prototyping.
 • Konsulenten skal ha erfaring med verktøyene Jira og Confluence.
 • Konsulenten skal ha erfaring med Figma eller tilsvarende.
 • Konsulenten skal ha erfaring med utarbeidelse av design som er kompatibelt med React.
 • Konsulenten skal ha erfaring med forvaltning av en merkevare levert av eksternt designbyrå.

Evalueringskrav:

 • Grad av relevant erfaring fra tverrfaglig team som jobber med utvikling.
 • Erfaring med utvikling av plassreservasjonssystemer eller tilsvarende.
 • Erfaring med design for selvbetjente salgsautomater.
 • Erfaring med Figma og arbeid med utvikling og bruk av skissebibliotek (libraries) og designsystem.
 • Erfaring med å jobbe i organisasjon på tvers av flere team, herunder håndtere flere teams parallelt og sørge for helhetlig design på tvers av disse.
 • Erfaring med å bistå i utvikling/bestilling av elementer til et illustrasjonsbibliotek.
 • Erfaring fra samferdselssektoren.

Arbeidssted vil i utgangspunktet være Enturs lokaler i Rådhusgata 5, 0151 Oslo. Det kan likevel være mulig å jobbe remote deler av tiden etter avtale med oppdragsgiver. Det forventes regelmessig oppmøte i Rådhusgata etter oppdragsgivers føringer. Omfanget av arbeidet antas å ligge på 100 % gjennom avtaleperioden.

Required skills:
Jira Confluence Figma React

Competence area

Design

Location

Oslo/Remote

Workload

100%

Startdate

01.08.2022

Enddate

01.08.2023

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00