Utvikling og forvaltning - FINT FLYT

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-06-6543
Published: 10.06.2022

Konkurransen gjelder avtale om levering av rådgivning/konsulentbistand innen områdene programvareutvikling, informasjonsmodellering og drift i forbindelse med utvikling og forvaltning av FINT FLYT. Hovedoppgaven vil være å bistå Vigo IKS i å utvikle og forvalte FINT FLYT med tilhørende tjenester.

Oppgavene vil blant annet bestå i:

 • Informasjonsmodelering
 • Design og utvikling av funksjonaliteten i løsningen med tilhørende tjenester
 • Drift av løsningen

Krav til kompetanse:

 • Relevant erfaring som utvikler, rådgiver, løsningsarkitekt, virksomhetsarkitekt eller informasjonsarkitekt.
 • God IKT-kompetanse, helst ulike områder i bredden fra utvikling til drift og tjenesteleveranse.
 • God forståelse for hvordan teknologi og funksjonalitet kan brukes for å understøtte forretningsprosesser.
 • God generell kompetanse innen utvikling, DevOps, virksomhets- og informasjonsarkitektur, gjerne med spesialisering innenfor enkelte arkitekturområder.
 • God evne til å formidle arkitektur- og løsningskonsepter til ulike målgrupper.
 • Erfaring med Sparx Systems Enterprise Architect
 • Utviklingserfaring innenfor Java, .NET, JavaScript, HTML og CSS.
 • Driftserfaring med Docker eller Kubernetes og Azure eller AWS.
 • Erfaring med DevOps og Continuous Delivery
 • Kjennskap til ett eller flere av fylkeskommunens virksomhetsområder, samt øvrig offentlig sektor.
 • Erfaring med, og trives med, å arbeide i virtuelle team.
 • Ha kjennskap til FINT

Krav til erfaring:

 • Det kreves kompetanse innen alle ovenfor nevnte områder. Kompetansen kan tilbys ved bruk av flere ressurser.
 • Det kreves erfaring fra lignende oppgaver i størrelse og kompleksitet
 • Må kunne vise til prosjekter hvor forespurt kompetanse har blitt anvendt og hvilken rolle tilbudt/tilbudte ressurs(er) har hatt

Required skills:
DevOps .NET Java Javascript Docker Kubernetes

Desired skills:
AWS Azure

Competence area

Development

Location

Oslo/Remote

Workload

200%

Startdate

01.10.2022

Enddate

30.09.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-08-8837 Published: 2022-08-01

Målbildet for NPR og KPR gir retning for utvikling av dataene i registeret og registerplattform. Det er derfor behov for bistand fra en dyktig og drevet teknisk prosjektleder som kan lede utviklingen av registerplattform, både for å ta inn nye data i KPR og for å modernisere NPR. Den tekniske prosjektlederen skal være teamleder for arbeidet med å tilpasse registerplattform til meldingsspesifikasjoner på data som skal rapporteres til NPR og KPR, samt understøtte interne informasjonsmodeller for......

Competence area
Project management
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00

4x BI utviklere

Request ID: 22-08-6097 Published: 2022-08-01

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største. Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppf......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00