Prosjektleder - Godkjenning av sertifiseringer

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-12-5421
Published: 14.12.2021

Norsk helsenett gjennomfører i 2021/2022 et prosjekt som skal levere mer helhetlige prosesser for godkjenning av leverandører og leverandørløsninger til våre kunder i Helsenett. Prosjektet skal også sørge for tydelig informasjon til målgruppen på våre web-sider, og forslag til prissetting av aktuelle tjenester. Hovedfokus for prosjektet er endring og ikke IT-teknikk.

Prosjektet har vært igjennom en planleggingsfase med kartlegging av behov og beskrivelse av konsept. Prosjektet har kommet til Iterasjon 2 (av 3) i Gjennomføringsfasen. Prosjektet består av mellom 5-10 ressurser som deltar på prosentallokering.

Denne utlysningen dekker 50% omfang på prosjektleder for prosjektet godkjenningsprosess, og opptil 50% på andre oppdrag ved behov. Norsk helsenett SF kan bruke den innleide konsulenten også i andre oppdrag etter behov.

KRAV TIL KOMPETANSE

Prosjektet har behov for å leie inn en operativ prosjektleder med erfaring fra etablering av effektive arbeidsprosesser og kommunikasjonsarbeid for løsningsforankring i store virksomheter.

Innleid konsulent må ha gode samarbeidsevner og samtidig kunne være delaktig i prosjektleveransene.

Absolutte krav

  • Minimum 5 års erfaring som prosjektleder
  • Erfaring med prosessarbeid – operativ etablering av effektive arbeidsprosesser.
  • Erfaring med kommunikasjonsarbeid – kommunikasjonsplaner og gjennomføring.
  • Erfaring med prissetting av tjenester.
  • Erfaring med informasjonsstrukturering av Web-sider.
  • Sertifisering på Prince 2 foundation eller tilsvarende
  • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk.
  • Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser

Evalueringskrav

  • Erfaring fra tilsvarende prosjekter.
  • Erfaring fra helsesektoren

Required skills:
Prince 2

Competence area

Project management

Location

Oslo/Remote

Workload

50-100%

Startdate

17.01.2022

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00