Prosjektleder - Farmasøytvalidering

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-05-4085
Published: 12.05.2022

Spesialisthelsetjenesten har fokus på å hindre pasientskader. Rapporter viser at det oppstår pasientskade i mer enn 1 av 10 sykehusopphold i Norge. Av disse er legemiddelrelatert skade den skadetypen som forekommer hyppigst. For å hindre slike skader er det behov for en digital løsning som ser på den totale legemiddelbehandlingen til pasienten sammen med kliniske verdier som påvirker ordineringen og som kan fange opp endringer fortløpende.

Formålet med prosjektet er å etablere et verktøy for analyse og kvalitetssikring av den samlede legemiddelbehandlingen til pasient, som på grunnlag av kliniske data og legemiddelinformasjon, varsler om mulige legemiddelfeil, uhensiktsmessig ordinering og behov for endringer, samt dokumenterer avvik, endringer og vurderinger.

Det som nå skal iverksettes er konseptfasen hvor vi skal utrede hvordan et verktøy for validering av legemiddelordinasjon til pasienter kan tilrettelegges/implementeres, og hvilke informasjonselementer som er nødvendig for å utføre denne valideringen.

Arbeidsoppgaver

Vi etterspør en prosjektleder som skal ha ansvar for å lede et prosjekt i Sykehusapotekene HF med arbeidstittel «farmasøytvalidering». I første omgang handler dette om en konseptfase og utarbeiding av en konseptutredning. En eventuell videreføring av arbeidet vil bli besluttet ved behandling av konseptutredningen.

Prosjektleder skal ha ansvar for prosjektets leveranser i henhold til prosjektets styringsdokumenter. Prosjektleder skal lede og koordinere et team med fagpersoner.

Prosjektleder skal følge foretakets prosjektmetodikk, herunder prosjektplanlegging, prosjektgjennomføring og rapportering.

Kompetanse og erfaring:

Vi etterspør en erfaren prosjektleder med mye og god kunnskap og relevant erfaring fra prosjekter i offentlig sektor, fortrinnsvis fra spesialisthelsetjenesten og/eller apotek.

Erfaring fra konsept- og utredningsarbeid vil bli vektlagt.

Det er en fordel med innsikt i og erfaring fra utvikling og innføring av komplekse IT-løsninger i større organisasjoner. Særlig innenfor helse, spesialisthelsetjeneste og/eller apotek. Eksempel på dette kan være systemløsninger/pasientløsninger innenfor spesialisthelsetjenesten. Annen erfaring fra oppdrag innenfor apotekvirksomhet og/eller helse vil også være en fordel.

Egenskaper:

  • Selvgående og målrettet, tar eierskap til tildelte ansvarsområder og initiativ til å finne
  • løsninger som sikrer prosjektets samlede suksess
  • God på å kommunisere, både på tvers av yrkesgrupper og på tvers av organisasjon
  • God på systematisk jobbing med informasjon og å holde mange «baller i luften» samtidig
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Competence area

Project management

Location

Oslo/Remote

Workload

50%

Startdate

01.09.2022

Enddate

28.02.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00