Prosjektleder - HDIR

Log in or register to apply
Request ID: 22-07-6929
Published: 07.07.2022
Apply before: 17.08.2022 10:00
Share:

Helsedirektoratet søker 1 erfaren prosjektleder som kan ivareta direktoratets gjennomføringsevne videre i prosjektet.

Aktuelle oppgaver vil være:

 • Prosjektledelse
 • Lede prosjektgruppen i tett samarbeide med relevante aktører
 • Planlegge og sikre fremdrift av leveranser
 • Rapportere på status og fremdrift
 • Organisere og planlegge møte med styringsgruppe og HOD
 • Listen er ikke uttømmende og andre oppgaver kan tilkomme.

Krav:

Minst fem års erfaring med prosjektledelse av større prosjekter, med stort aktørbilde. Teknisk forståelse for digitalisering av manuelle arbeidsprosesser. Relevant sertifisering i prosjektledelse. Erfaring også med prosessledelse, tjenestedesign, etablering av business case og målbilde samt utarbeidelse av strategi. Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, skriftlig og muntlig. Særdeles god samarbeidsevne.

Absolutte krav:

 • Konsulentene skal ha kompetanse og minimum 5 års erfaring innenfor områdene nevnt under kompetanse og erfaring utover minstekrav, fortrinnsvis fra kundeprosjekter
 • Relevant sertifisering i prosjektledelse
 • Konsulentene skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk (og evt. engelsk) språk
 • Konsulentene skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter / leveranser (kontaktinformasjon)

Evalueringskrav:

 • Erfaring fra tilsvarende leveranser
 • Relevant utdannelse, kursing, sertifisering (innen prosjektledelse)

Oppdraget/leveransen /bistanden skal utføres i: Vitaminveien 4, men det er også muligheter å jobbe på leverandørens kontorer/hjemmekontor.

Apply

Competence area

Project management

Location

Oslo/Remote

Workload

50%

Startdate

01.09.2022

Enddate

30.11.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-08-8837 Published: 2022-08-01

Målbildet for NPR og KPR gir retning for utvikling av dataene i registeret og registerplattform. Det er derfor behov for bistand fra en dyktig og drevet teknisk prosjektleder som kan lede utviklingen av registerplattform, både for å ta inn nye data i KPR og for å modernisere NPR. Den tekniske prosjektlederen skal være teamleder for arbeidet med å tilpasse registerplattform til meldingsspesifikasjoner på data som skal rapporteres til NPR og KPR, samt understøtte interne informasjonsmodeller for......

Competence area
Project management
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00

4x BI utviklere

Request ID: 22-08-6097 Published: 2022-08-01

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største. Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppf......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00