Request ID: 21-12-7490
Published: 08.12.2021

For vår kunde i telecom sektoren, søker vi etter en Senior Systemarkitekt

Kunden skal revidere (og potensielt starte utskifting av) IT-stacken til selskapet. Det er i dag for mange manuelle prosesser, for dårlige integrasjoner, systemer som ikke løser oppgaven etter virksomhetens behov og en del legacy-systemer som har blitt til gjennom oppkjøp og som egentlig ikke passer inn.

Kunden søker derfor en full stack dev/system arkitekt som evner å se IT-stacken ende til ende, som evner å tegne opp et målbilde basert på organisasjonens behov og som kan være pådriver for løsningsvalg.

Ta kontakt for mer informasjon.

Competence area

Architecture, Development

Location

Oslo/Sandefjord

Workload

100%

Startdate

03.01.2022

Enddate

31.03.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk & Engelsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00