Design og brukeropplevelser - Enonic

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-08-5730
Published: 01.08.2022

NHN tok i bruk CMS/publiseringsverktøyet Enonic våren 2021 og publiserte med det ny versjon av nettsiden nhn.no.

Våren 2022 har NHN økt mulighetsrommet for publisering med nye maler/parts, og tilpasset nettsidene for nye krav til Universell Utforming. Det er også utført en forbedring av informasjonsstrukturen/meny basert på gjennomførte brukerundersøkelser, og beskrivelse av ny arbeidsmodell for forvaltning av nhn.no. Ny forvaltningsmodell vil bli etablert høsten 2022. Oppgavene har inntil nå blitt gjennomført som et prosjekt, der det er benyttet ekstern bistand for gjennomføring fra Netlife AS. Fra høsten 2022 vil ny arbeidsmodell bli etablert, og videre oppgaver knyttet til nhn.no blir håndtert av linjen.

Lisenskjøp og vedlikehold av Enonic leveres via en etablert rammeavtale i NHN.

NHN har i tillegg til vedlikeholdsavtalen behov for konsulentkompetanse som kan yte timebasert ad-hoc-bistand i forbindelse med CMS-verktøyet knyttet til følgende områder:

 • Rådgivning og bistand i videre oppbygging og forvaltning av nhn.no
 • Rådgivning og bistand knyttet til Universell Utforming på nhn.no
 • Rådgivning og bistand i bruk av publiseringsverktøyet Enonic
 • Utvikling av nye/endrede maler/moduler/parts i publiseringsverktøyet Enonic

Oppdragsgiver har behov for timebasert ad-hoc bistand. Omfang vil derfor variere i kontraktsperioden. Omfanget av bistand er ukjent da bruk av verktøyet er nytt for oppdragsgiver. Bistanden skal utføres i: Trondheim eller Oslo. Konsulenten skal kunne møte fysisk hos NHN.

Absolutte krav:

 • Må ha teknisk og praktisk kompetanse i bruk av publiseringsverktøyet Enonic eller tilsvarende.
 • Må ha kompetanse innen Universell Utforming – herunder krav fra lovgivning.
 • Må ha kompetanse på design av brukeropplevelser.
 • Må ha kompetanse på arbeid med forbedring og fornying av maler og moduler.
 • Må ha kompetanse innen oppbygging og forvaltning av moderne nettsider og hvordan brukeropplevelsen skal fungere på tvers av ulike flater.
 • Må ha kompetanse innen søk og søkeoptimalisering.
 • Må ha kompetanse til å analysere og prioritere brukerbehov gjennom intervjuer, brukertesting mm.
 • Leverandøren skal respondere på henvendelser fra Kunden om bistand, innen fem dager.

Evalueringskrav:

 • Konsulenten bør ha erfaring fra tilsvarende leveranser.
 • Leverandøren bes oppgi antall konsulenter i hver konsulentkategori den råder over med riktig kompetanse bredde/dybde for å utføre oppdraget.
 • Leverandøren bes beskrive hvordan oppgave-samhandlingen til eksisterende drift- og vedlikeholdsleverandør bør utføres.

Required skills:
Enonic Design Søkeoptimalisering Universell Utforming

Competence area

Design

Location

Oslo/Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.09.2022

Enddate

01.09.2024

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-08-8837 Published: 2022-08-01

Målbildet for NPR og KPR gir retning for utvikling av dataene i registeret og registerplattform. Det er derfor behov for bistand fra en dyktig og drevet teknisk prosjektleder som kan lede utviklingen av registerplattform, både for å ta inn nye data i KPR og for å modernisere NPR. Den tekniske prosjektlederen skal være teamleder for arbeidet med å tilpasse registerplattform til meldingsspesifikasjoner på data som skal rapporteres til NPR og KPR, samt understøtte interne informasjonsmodeller for......

Competence area
Project management
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00

4x BI utviklere

Request ID: 22-08-6097 Published: 2022-08-01

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største. Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppf......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00