Request ID: 21-04-9670
Published: 13.04.2021

Regnskapsdivisjonen i DFØ skal gjennomføre tre risikovurderinger og forhåndsvurdering av DPIA i forkant av tre anskaffelser av IT-systemer. Virksomheten har noe kompetanse rundt risikovurderinger og DPIA, men trenger bistand fra en leverandør som har erfaring med å gjennomføre slike vurderinger. DFØ skal selv styre prosessen, men innleid ressurs skal være ekspertbistand som skal brukes til gjennomføring, prosess, sparring og kvalitetssikring. Det er et behov for en eller flere ressurser som har erfaring med risikovurderinger og kan stille de “rette” spørsmålene. DFØ skal selv skrive risikovurderingene og forhåndsvurdering av DPIA, men det legges til rette for at ressurs skal kunne kvalitetssikre vurderingene.

Det er viktig at kompetanse overføres til DFØ, slik at DFØ videre kan gjennomføre risikovurderinger og forhåndsvurderinger av DPIA. Det er også viktig for DFØ med kompetanse slik at virksomheten selv kan oppdatere gjennomførte risikovurderinger jevnlig.

Det er ønskelig med en eller flere ressurser som kan bistå inn for å drive med opplæring, kompetanseoverføring, samt bistand til selve gjennomføringen. Personvern er viktig for DFØ og det er viktig at hensynet til personvernet blir godt ivaretatt i vurderingene som skal tas.

Oppdraget vil gjennomføres på videomøter, såfremt det ikke er mulig med fysiske møter.

Kvalifikasjoner

Må:

  • Erfaring med å gjennomføre risikovurderinger
  • Erfaring rundt kartlegging og verdivurdering av data
  • Erfaring med å gjennomføre forhåndsvurdering av DPIA
  • Kjennskap til personvernregelverket og hvordan det spiller inn i en risikovurdering eller DPIA

Bør:

  • Kjennskap innen IT
  • Utdanning/sertifisering IT
  • Sertifisering/utdanning på risikovurderinger og forhåndsvurdering av DPIA

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

 

Required skills:
DPIA

Competence area

Security

Location

Oslo/Trondheim

Workload

50-100hours

Startdate

ASAP

Enddate

01.11.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Tjenestedesigner - NRK

Request ID: 21-11-4917 Published: 2021-11-25

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en tjenestedesigner. Rollen som tjenestedesigner vil innebære ansvar for teamets konseptutvikling og tjenesteutvikling. Sentrale arbeidsoppgaver vil være å delta i design og utvikling av helhetlige løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») på Microsoft 365-plattformen. Løsningene skal un......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-01-03
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-12-2021 16:00

Løsningsarkitekt - NRK

Request ID: 21-11-8929 Published: 2021-11-25

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en løsningsarkitekt. Rollen som løsningsarkitekt skal utvikle praktiske løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») for ulike brukergrupper, basert på bruk av Microsoft 365. Konsulenten vil ha ansvar for å utarbeide teknisk design, rådgivning på arkitektur og implementering av ulike typer......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-01-03
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-12-2021 15:00