Request ID: 21-04-9670
Published: 13.04.2021

Regnskapsdivisjonen i DFØ skal gjennomføre tre risikovurderinger og forhåndsvurdering av DPIA i forkant av tre anskaffelser av IT-systemer. Virksomheten har noe kompetanse rundt risikovurderinger og DPIA, men trenger bistand fra en leverandør som har erfaring med å gjennomføre slike vurderinger. DFØ skal selv styre prosessen, men innleid ressurs skal være ekspertbistand som skal brukes til gjennomføring, prosess, sparring og kvalitetssikring. Det er et behov for en eller flere ressurser som har erfaring med risikovurderinger og kan stille de “rette” spørsmålene. DFØ skal selv skrive risikovurderingene og forhåndsvurdering av DPIA, men det legges til rette for at ressurs skal kunne kvalitetssikre vurderingene.

Det er viktig at kompetanse overføres til DFØ, slik at DFØ videre kan gjennomføre risikovurderinger og forhåndsvurderinger av DPIA. Det er også viktig for DFØ med kompetanse slik at virksomheten selv kan oppdatere gjennomførte risikovurderinger jevnlig.

Det er ønskelig med en eller flere ressurser som kan bistå inn for å drive med opplæring, kompetanseoverføring, samt bistand til selve gjennomføringen. Personvern er viktig for DFØ og det er viktig at hensynet til personvernet blir godt ivaretatt i vurderingene som skal tas.

Oppdraget vil gjennomføres på videomøter, såfremt det ikke er mulig med fysiske møter.

Kvalifikasjoner

Må:

  • Erfaring med å gjennomføre risikovurderinger
  • Erfaring rundt kartlegging og verdivurdering av data
  • Erfaring med å gjennomføre forhåndsvurdering av DPIA
  • Kjennskap til personvernregelverket og hvordan det spiller inn i en risikovurdering eller DPIA

Bør:

  • Kjennskap innen IT
  • Utdanning/sertifisering IT
  • Sertifisering/utdanning på risikovurderinger og forhåndsvurdering av DPIA

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

 

Required skills:
DPIA

Competence area

Security

Location

Oslo/Trondheim

Workload

50-100 hours total

Startdate

ASAP

Enddate

01.11.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Project Manager

Request ID: 21-05-8740 Published: 2021-05-05

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Project manager. Our telecommunication customer is subject to regulatory requirements (the EKOM Act - in addition to the Safety Act for designated facilities) on our ability to monitor, identify and respond to undesirable incidents. This includes video surveillance of facilities covered by the legal requirements. This primarily affects the estimated designated facilities under the Safety Act, and all facilities highly classified......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-05-18
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
English and Norwegian
Apply before: ASAP

Fullstack JavaScript - Telecom

Request ID: 21-04-5159 Published: 2021-04-28

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Fullstack JavaScript Developer. Your responsibilities: Maintaining the existing solutions and following up on quality issues Develop and maintain micro services Develop and maintain the overall system architecture Onboard and integrate with new systems Create solution and technical documentation Work closely with testers during end-to-end testing, including unit and integration tests Solve issues in production with customer opera......

Competence area
Development
Location
Flexible
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-07-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP