Request ID: 22-02-3596
Published: 21.02.2022

NHN utvikler, forvalter og drifter IKT-løsninger som behandler helseopplysninger for hele landets befolkning. I rollene som både dataansvarlig (behandlingsansvarlig) og databehandler har NHN en sentral rolle i å ivareta informasjonssikkerhet og personvernet i helsesektoren.

NHN har som strategiske mål å gi sine brukere tilgang til informasjon som de har tjenstlig behov for når de trenger det (M1: «Gi meg informasjon jeg trenger når jeg trenger den»), samtidig som vi ønsker å levere trygge løsninger som disse brukerne kan stole på (M2: «Legg til rette for at vi kan tilby og levere trygge løsninger»).

Skal vi kunne nå begge målsetningene samtidig er det helt avgjørende at brukernes digitale kontoer er korrekte og dermed gir korrekt tilgang til de digitale ressursene som NHN forvalter. Dessuten at vi administrerer identiteter og tilganger raskt og effektivt.

NHN har de seneste årene hatt en stor vekst mellom annet gjennom ulike virksomhetsoverdragelser. Dette har medført at vi har fått ansvaret for en rekke nye løsninger uten at disse er konsolidert.

De siste tre årene har NHN jobbet mye med privilegerte tilganger gjennom et PAM-prosjekt (Privilege Access Management). Vi ønsker nå å ta et nytt steg i arbeidet med identiteter og tilganger gjennom et IAM-prosjekt (Identity and Access Management).

I første omgang skal det gjennomføres et forprosjekt/planleggingsprosjekt som skal legge grunnlaget for gjennomføring av tiltak innenfor IAM-området. Denne fasen av arbeidet er forventet å vare fram til medio juni.

Forprosjektet skal blant annet levere:

 • Et mål bilde for identitets og tilgangsstyring.
 • Veikart for gjennomføring av forbedringstiltak.
 • Businesscase for tiltaket som helhet.

Til dette arbeidet er det behov for en virksomhetsarkitekt/forretningsarkitekt med erfaring fra lignende IAM prosjekter.

Om oppdraget og arbeidsoppgaver:

Konsulenten skal være del av prosjektets produktteam med ansvar for behovsanalyse og prosesskartlegging:

 • Identifisere relevante personas
 • Utarbeide epos og brukerhistorier
 • Kartlegge arbeidsprosesser og identifisere forbedringer

Konsulenten skal også bidra i arbeidet med å utarbeide mål bilde, forslag til veikart for gjennomføringsperioden, samt businesscase.

Krav til kompetanse

 • Konsulentene skal ha kompetanse og minimum 3 års erfaring innenfor områdene nevnt under kompetanse og erfaring utover minstekrav, fortrinnsvis fra kundeprosjekter
 • Konsulenten skal være senior, med bredde med hensyn til arkitektur
 • Konsulentene skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig på norsk
 • Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter / leveranser

Evalueringskrav

 • God kompetanse innen virksomhetsarkitektur som metode og rammeverk
 • God kompetanse innen forretningsarkitektur, særlig i arbeidet med arbeidsprosesser og dokumentasjon av disse
 • Kompetanse innen identitets- og tilgangsstyring (IAM)
 • Erfaring med smidig utvikling og prosjekttilnærming
 • Erfaring fra tilsvarende oppdrag i helsesektoren
 • Erfaring fra oppdrag i NHN
 • Relevant utdannelse, kurs, sertifisering

Bistanden skal utføres i

NHNs lokaler i Oslo eller Trondheim. Noe arbeid kan utføres i Leverandørens kontorer/hjemmekontor – etter nærmere avtale.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
IAM

Competence area

Architecture

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

21.03.2022

Enddate

31.07.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00