Tjenesteansvarlig Skytjenester

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-06-7811
Published: 10.06.2020
Norsk Helsenett har i dag betydelig utviklingsaktivitet innen drift og forvaltning av helsenettets medlemmer, og helseforvaltningens kunder. Dette medfører et økt forvaltningsansvar i samarbeid med øvrige avdelinger og seksjoner i Norsk Helsenett. Norsk Helsenett har startet en skyreise som krever økt bemanning innenfor forvaltning av skytjenester. Det er under etablering flere roller knyttet til denne aktiviteten. 
 
Vi søker nå en tjenesteansvarlig som kan sammenstille påbegynte leveranser, etablere en enhetlig merkantil struktur og håndtere det løpende tjenesteutviklingsbehovet. Konsulenten vil være helt sentral i etablering og utvikling av en forutsigbar og transparent bestilling, prissetting og leveranse av alle NHNs skybaserte tjenester, samt på rapportering og prognosesetting. Tjenesteansvarlig vil måtte jobbe selvstendig, samtidig som rollen er del av et tverrfaglig team. Konsulenten vil få egne ansvarsområder som skal følges opp, samt bidra i prosjekter og aktiviteter på tvers i avdelingen.
 
Arbeidsoppgaver:
 • Identifisere utviklingsbehov for tjenesten, videreutvikle tjenesten i samsvar med behov og eventuelle ønsker fra sektoren og kundene samt sikre at innhold er i samsvar med kundenes behov og den teknologiske utviklingen 
 • Kartlegge og identifisere trender i markedet 
 • Delta i strategiarbeid knyttet til skytjenester, samt forankre denne internt og eksternt 
 • Prioritere strategiske tiltak relevante for tjenesten, forankre disse i forhold til tjenestekatalogen for øvrig for å sikre samkjøring av gode initiativ på tvers av tjenestene  
 • Etablere og sørge for et hensiktsmessige systemeierfora og brukergrupper innenfor tjenestekategorien der dette er nødvendig 
 • Kjenne kundens behov, og vite hva som skal til for å skape merverdi for kunden 
 • Sørge for god kostnadskontroll på tjenesten 
 • Være ansvarlig for tjenestens budsjett, prognose og regnskap i samarbeid med controller/økonomi 
 • Sørge for at vi leverer stabile, sikre og kostnadseffektive tjenester til våre kunder  
 • Ha et overordnet ansvar for tjenestebeskrivelser, tjenesteavtaler, og SLA/OLA –avtaler 
 • Holde oversikt over prosjekter, leveranser og konsekvenser som hører til kategorien 
 • Initiere årlig risikoanalyse av tjenestene
Arbeidsmengde kan variere i perioder.
 
Krav til kompetanse:
 • Høyere utdanning innen teknologi, på minimum bacelornivå, fra høgskole/universitet. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglede formalkompetanse 
 • Erfaring med forvaltning eller drift/utvikling av kompliserte IKT-løsninger 
 • Kjennskap til ITIL-prosesser 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Selvdreven og initiativrik, med god helhetsforståelse av teknologi og fokus på kundebehov 
 • Flink til å kommunisere teknologi på en måte alle forstår 
 • Effektiv og strukturert 
 • Gode samarbeidsevner  
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Skytjenester ITIL

Desired skills:
SCRUM

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

03.08.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00