Request ID: 20-09-5272
Published: 2020-09-08

Avdeling helseregistre har en omfattende prosjektportefølje, og har nå behov for bistand:

·       Prosjektstøtte i prosjekt allmennlegedata

Prosjektstøtte, prosjekt allmennlegedata

Allmennlegedata er et IKT-prosjekt med betydelig IT-utvikling hvor registerdata inngår som kilde. Det må utvikles tekniske løsninger i datavarehus, etablere ny infrastruktur for å dele data på web. Det er nyutvikling på kobling av personsensitive registerdata i tekniske løsninger som ivaretar personvern. Prosjektet benytter PowerBI for publisering av statistikk.

Sluttleveransen i prosjektet er å tilgjengeliggjøre allmennlegedata basert på registerdata på helsedirektoratet.no. Prosjektet har høy politisk aktualitet og kompleksitet med mange interessenter, både internt og eksternt. Det er behov for en prosjektressurs som er analytisk og gjerne har kjennskap til helseområdet. Det ønskes også at prosjektressursen har forståelse for betydningen av helsedata som et verktøy for helsepolitiske målsetninger. Prosjektressursen må ha evnen til å gjennomføre prosesser og ha dialog med mange aktører samtidig og fange opp relevant og strategisk informasjon for prosjektleveransen.

Prosjektressursen vil jobbe tett med prosjektleder og ha god oversikt over status og fremdrift. I tillegg vil de operative oppgavene være knyttet til:  

-        bidra i prosjektstyringen, spesielt med å utarbeide prosjektdokumentasjon og planverk. Risikostyring.

-        prosessledelse

-        jobbe med brukerinvolvering, bidra til utvikling av indikatorer basert på brukerbehov

-        utarbeide / klargjøre saksgrunnlag (notat/presentasjon) til møter, både interne og eksterne og delta på møter, herunder referatføring og oppfølging av tiltak/aksjonspunkter

-        bistå prosjektleder med å holde kontakt med eksterne aktører / interessenter

-        bistå prosjektleder i statusrapportering i PULS og til prosjekteier

-        bidra med tilganger til prosjektmedarbeider

-        må påregnes at oppgavene endres og at det er behov for å jobbe på flere ulike nivå
 

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) 

 • Grunnleggende kompetanse på IT-utviklingsprosjekt i helsesektoren, minimum 1 år
 • Erfaringer fra å arbeide i grensesnittet mellom virksomhet og IKT
 • Erfaring med prosjektarbeid med mange aktører involvert
 • Gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk
 • Kompetanse på smidig utviklingsmetodikk

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering) 

 • Erfaring fra arbeid med sensitive data og strenge krav til personvern og informasjonssikring 
 • Erfaring med å utarbeide styringsinformasjon innen kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • God prosjektkompetanse og erfaring som prosjektstøtte
 • Grunnleggende innsikt og erfaring med tjenestedesign i utvikling av nye tjenester
 • Erfaring med Jira, Confluence og Sharepoint
 • Kjennskap til bruk av helseregistre og utviklingstrekk innen registerfeltet nasjonalt
 • Lokasjon i Trondheim en fordel
 • God arbeidskapasitet

Personlige egenskaper: 

 • Uredd pådriver
 • Strukturert og fokusert til tross for uoversiktlige prosesser 
 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Evnen til å samarbeide og kommunisere med ulike fagmiljøer, både teknisk og helstetjenestemiljø 

 

 

Competence area

Project management

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-06-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Operativ IT-sikkerhet

Request ID: 20-09-5414 Published: 2020-09-18

Statnett SF har behov for en konsulent innenfor området Operativ IT-sikkerhet. Statnett SF ønsker en konsulent med en spesialistbakgrunn i henhold til krav for å styrke kapasiteten til å følge opp og lukke IKT-sikkerhetsrisiko i Statnett.  Arbeidsoppgaver Hands-on sikring av infrastruktur: Herding av servere og Active Directory generelt, filsluser, whitelisting, etc. Automatisering i forbindelse med kartlegging, revisjon, konfigurering og herding Løsningsarkitekt med helhetlig oversikt over sik......

Competence area
Security
Location
Oslo/Remote
Workload
100%
Startdate
2020-11-01
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 24-09-2020 12:00

Prosjektleder Elhub

Request ID: 20-09-9644 Published: 2020-09-18

Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning, driftsatt i 2019, og som vedlikeholdes og driftes av Elhubs egen organisasjon og en ITO leverandør.  På Nordisk nivå er det besluttet at finansielt oppgjør mellom markedsaktørene i strømmarkedet skal endres fra å være basert på måleverdier med en timeoppløsning til 15min. oppløsning. D......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 13-10-2020 12:00