Prosessleder - KPR

Log in or register to apply
Request ID: 20-10-2672
Published: 2020-10-14
Apply before: 25-10-2020 22:00
Share:

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, etablerte Kommunalt pasient- og brukerregister i 2017. Registeret skal utvides med mer data fra primærhelsetjenesten. Målbildet for KPR er at registeret skal inneholde data fra all journalpliktig helse- og omsorgstjeneste i kommunene/primærhelsetjenesten. Det er nå ønskelig å vurdere hva som skal til for å etablere rapportering av tannhelsedata til KPR. Dette blir en delleveranse under prosjektet som kalles KPR komplett.

Det er behov for et utredningsarbeid knyttet til tannhelsetjenesten, som skal dekke både faglige, tekniske og juridiske forhold.  Utredningen skal gjennomføres med innspill fra bl.a. Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Norsk helsenett SF. Andre interessenter som Folkehelseinstituttet, KS, Tannlegeforeningen og de odontologiske fagmiljøer kan også bidra i arbeidet.

Det er behov for å samle innspill på følgende problemstillinger:

 • Hvilke opplysninger trenger vi til følgende formål?
  • For sentral og lokal styring og kvalitetssikring av tjenestene
  • For klinisk ledelse og sammenligning
  • Særskilte behov for offentlig tannhelsetjeneste
  • Særskilte behov for privatfinansiert tannhelsetjeneste (bakgrunn for høringsnotat til ny forskrift)
 • Utredninger knyttet til tekniske løsninger og formater
  • Hvordan vil det være hensiktsmessig at innsamlingen av data innrettes? Kan data hentes ved bruk av API, hvilke tilpasninger må gjøres i KPR og hos leverandørene som leverer systemer til tjenesten for dette (flytskjema og overordnet arkitektur), hvordan skal informasjonsmodellen være og hvordan kan KPR (XPR) informasjonsmodell tilpasses til SNOMED CT.

Dette utredningsarbeidet skal være utgangspunkt for følgende Juridisk vurdering:

 • Utarbeide høringsnotat og utkast til forskrift om rapporteringsplikt og - dersom aktuelt - en beskrivelse hva som vil kreves av andre endringer i gjeldende regelverk.
 • EPJ-forskrift, underliggende strukturer

Det foreligger en konspetvalgutredning fra direktoratet fra e-helse som skal utgjøre en viktig del av det samlede materialet

Avdeling helseregistre har behov for en positiv og engasjert prosessleder som skal bidra til å skaffe faglig innspill og sammenstille innspillene. Innspillene skal være grunnlag for en utredning om rapportering av data fra tannhelsetjenesten til KPR. Det skal gjennomføres møter og annen dialog med interessenter

Innleid konsulent skal gjennom prosessledelse:

 • sikre god gjennomføring, utarbeide nødvendig planverk og dokumentasjon
 • sørge for riktig involvering av interessentene i utredningsarbeidet
 • sikre forankring og kommunikasjon med interessentene

 Arbeidet vil foregå i tett samarbeid med dyktige fagfolk i Helsedirektoratet. Det må også samarbeides med andre prosjekter både i Helsedirektoratet, samt samarbeidspartnere i NHN, direktoratet for e-helse, og kommunesektoren. 

Det er forventet at innspill og utredningsarbeidet skal være sluttført innen utgangen av 2020. 

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

 • Erfaren seniorkonsulent  (minimum 5 års erfaring fra prosjektledelse av utviklingsprosjekter)
 • Erfaring fra offentlige prosjekter med komplekse aktørbilder
 • Erfaringer fra å arbeide i grensesnittet mellom fag og IT
 • Gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig på norsk 
 • Kompetanse på smidig utviklingsmetodikk

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)

 • Erfaring fra arbeid med sensitive data og strenge krav til personvern og informasjonssikkerhet
 • Kjennskap til nasjonale helseregistre
 • Erfaring fra lignende prosjekter i helsesektoren
 • Erfaring med Jira, Confluence og Sharepoint

Personlige egenskaper: 

 • Engasjert og uredd
 • Ryddig og strukturert
 • Trives med komplekse oppgaver
 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Evnen til å samarbeide og kommunisere med ulike fagmiljø

Opsjon: 1 år til 31.12.21

Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Desired skills:
Jira Confluence Sharepoint

Attached document(s):
Besvarelse - Prosessleder - KPR
Apply

Competence area

Project management

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosessleder - KPR

Request ID: 20-10-2672 Published: 2020-10-14

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, etablerte Kommunalt pasient- og brukerregister i 2017. Registeret skal utvides med mer data fra primærhelsetjenesten. Målbildet for KPR er at registeret skal inneholde data fra all journalpliktig helse- og omsorgstjeneste i kommunene/primærhelsetjenesten. Det er nå ønskelig å vurdere hva som skal til for å etablere rapportering av tannhelsedata til KPR. Dette blir en delleveranse under prosjektet som kalles KPR komplett. Det er behov for et utredningsa......

Competence area
Project management
Location
Oslo eller Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 25-10-2020 22:00

Funksjonell arkitekt - Kommunalt pasient- og brukerregister

Request ID: 20-10-3368 Published: 2020-10-22

Norsk pasientregister inneholder i utgangspunktet opplysninger om alle pasienter som har mottatt eller venter på behandling i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal NPR utvides med data (nye meldinger) om både stråleterapi og radiologiske undersøkelser, inngrep og nukleærmedisin. Målet med utvidelsen er å gi datagrunnlag for DSA sine oppgaver som tilsynsorgan for medisinsk strålebruk og doser i Norge, s......

Competence area
Architecture
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 04-11-2020 12:00