Innføringsressurs- Endringsledelse

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-02-1690
Published: 24.02.2022

Program Pasientens legemiddelliste (PLL) har flere prosjekter i ulike stadier av innføringsaktiviteter. Et team av innføringsressurser jobber i disse prosjektene og samarbeider på tvers for å planlegge og koordinere innføringsarbeidet internt og med sektor.

2 av prosjektene i PLL har behov for innføringsressurser:

1. Prosjekt kjernejournal til sykehjem og hjemmetjenester:

Kjernejournal er en digital løsning for deling av pasientenes helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. Dette prosjektet innfører kjernejournal til kommunenes sykehjem og hjemmetjenester, i tett samarbeid med KS, KS-e-Komp, EPJ-leverandørene og kommunene.

Som innføringsressurs vil konsulenten:

  • Bistå i arbeid med generisk gevinstrealiseringsplan i samarbeid med sektor
  • Bistå med erfaringsinnhenting. Gjennomføre og oppsummere brukerundersøkelse
  • Ha ansvar for enkelte administrative oppgaver i prosjektet
  • Bistå med å lage en god forvaltningsstruktur i samarbeid med produktansvarlige og kundesenter
  • Bistå nye kommuner som skal gå i gang med kjernejournal

2. Multidose i e-resept:

Multidose er maskinell pakking av legemidler i poser til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta legemidlene sine. Med multidose i e-resept forventes tryggere legemiddelbehandling, bedre tilgjengelig legemiddeloversikt og færre pasientskader som følge av doble forskrivninger. Dette prosjektet innfører elektronisk multidose hos fastleger, og har et koordinerende ansvar for innføringen i samarbeid med de ulike aktørene.

Flere EPJ-leverandører blir klare i løpet 2022 og prosjektet vil ha behov for bistand på innføring for å ivareta alle aktørene, og med det mål at alle fastleger skal bruke elektronisk multidose innen 2024.

Konsulenten vil ha en koordinerende rolle mellom multidoseapotek, fastlegekontor og EPJ-leverandør, og planlegge innføringsaktiviteter etter hvert som leverandørene blir klare.

Konsulenten vil ha tilhørighet til seksjon innføring i Norsk helsenett og jobbe tett med ressurser der for å koordinere kontakten med aktørene i helsesektoren.

Konsulenten vil også kunne tillegges andre oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde.

NHN har følgende krav til kompetanse:

 • Erfaring fra innføringsledelse/endringsledelse
 • Erfaring fra nasjonale e-helseløsninger, gjerne knyttet til legemiddelområdet på nasjonalt nivå
 • Konsulenten må kunne jobbe både selvstendig og i team
 • Konsulenten må ha gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig
 • Konsulenten må ha kjennskap til virksomheter og leverandører i helse- og omsorgssektoren

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Project management

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

15.03.2022

Enddate

31.12.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00