Request ID: 20-12-2096
Published: 17.12.2020

For vår kunde i helsesektoren, har vi behov for en ressurs som kan bistå med drift og support på SharePoint 2019/ SharePoint Online- løsninger.

BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES

Bistand med løpende drift og support på etablerte SharePoint 2019/ SharePoint Online- løsninger i en periode på 3 måneder

Absolutte krav

  • Konsulentene skal ha kompetanse og 3 års erfaring innenfor områdene nevnt under Kompetanse og erfaring utover minstekrav, fortrinnsvis fra kundeprosjekter
  • Konsulentene skal være seniorer med bredde med hensyn til både det tekniske og rådgivning
  • Konsulentene skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk (og evt. engelsk) språk
  • Konsulentene skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser 

Evalueringskrav

  • Erfaring fra tilsvarende leveranser
  • Relevant utdannelse, kursing og sertifisering.

Required skills:
Sharepoint

Competence area

Support

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

25.01.2021

Enddate

25.04.2021

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

2x GIS-konsulent

Request ID: 21-01-7287 Published: 2021-01-22

  Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i samfunnet. Dette innebærer blant annet 113-nødsamtaler, koordinering av ressurser (f.eks. ambulanse), samarbeid med andre (f.eks. nødetater, sykehus og legevakt). Det er ønskelig å levere en best mulig løsning for optimal håndtering av henvendelser er å hjelpe operatøren med tidskritisk medisinsk veiledning og forslag til tiltak basert på tilgje......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2021-02-22
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-02-2021 12:00

Fullstack Utvikler

Request ID: 21-01-9975 Published: 2021-01-21

For vår kunde i helsesektoren, søker vi en Fullstack utvikler. Kunden har fått nye krav til å utvide og utbedre flere av deres datasystemer. I den sammenheng trenger kunden økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulenten(e) vil inngå i et team som arbeider med flere ulike nye og eksisterende systemer. Konsulenten(e) må kunne bidra i alle faser av utviklingen og vil ha en fremtredende rolle i teamet.   KRAV TIL KOMPETANSEAbsoluttkrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) *......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-15
Enddate
2021-10-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-01-2021 17:00