Løsningsarkitekt 360 datamodell

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-07-0978
Published: 10.07.2020

Vi ser etter en erfaren solution architerct / data modellerer til vårt agile team for Analytics i B2C. 

Teamets hoved fokus er å bygge en datamodell som skal gi et 360° perseptiv på kundene våre. 

Vi søker å bygge en gjenbrukbar modell som et grunnlag for markedsføring, personalisering, og self service. 

Solution Architect sitt ansvar er: 

 • Forstå forretningens mål og behov. 
 • Utarbeide løsnings design i henhold til arkitektur guide lines og holde det vedlike gjennom implementasjonen.
 • Finne beste tekniske løsning for å løse forretningsproblemer 
 • Lage og vedlikeholde data modellen for vår customer centric data model 
 • Bistå utviklere med å finne løsninger på tekniske utfordringer i implementasjonen 
 • Være et bindeledd mellom stake holders og utviklingsteamet 
 • Holde team lead, utviklere, og stake holder informert om utfordringer med løsningen 
 • Vurdere hvilken forretningsmessig påvirkning de tekniske valgene har 

Aktuelle konsulenter må ha erfaring i å lede tilsvarende arbeide med en 360° datamodel. 

 • I tillegg må man beherske både Norsk og Engelsk som arbeidsspråk både muntlig og skriftlig. 
 • Må ha minimum 2 års erfaring som data engineer 
 • Må ha minimum 2 års erfaring som solution arkitekt for data plattformer 
 • Må ha ekstensiv erfaring med data modellering 
 • Dyp forståelse av databaser og SQL 
 • God innsikt i generelle IT relaterte tema som operativ system, brann murer, nettverk, osv... 
 • Gode pedagogiske ferdigheter og en evne til å tilpasse forklaringer til både et teknisk publikum så vell som et ikke teknisk publikum. 
 • Være en brobygger 

Required skills:
360° datamodel

Desired skills:
Databaser SQL

Competence area

Architecture, Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

03.08.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Scandinavian

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-08-8837 Published: 2022-08-01

Målbildet for NPR og KPR gir retning for utvikling av dataene i registeret og registerplattform. Det er derfor behov for bistand fra en dyktig og drevet teknisk prosjektleder som kan lede utviklingen av registerplattform, både for å ta inn nye data i KPR og for å modernisere NPR. Den tekniske prosjektlederen skal være teamleder for arbeidet med å tilpasse registerplattform til meldingsspesifikasjoner på data som skal rapporteres til NPR og KPR, samt understøtte interne informasjonsmodeller for......

Competence area
Project management
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00

4x BI utviklere

Request ID: 22-08-6097 Published: 2022-08-01

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største. Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppf......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00